Andrzej Duda w wygłoszonym dziś orędziu nawiązał oczywiście do swojej niespodziewanej zapowiedzi weta. Co najważniejsze, ogłosił on, że zaproponuje własne wersje projektów, które mają być w pełni zgodne z konstytucją oraz zasadą trójpodziału władzy.

– Zadaniem prezydenta jest dbać o jakość funkcjonowania państwa oraz jego instytucji. Wymiar sprawiedliwości jest jedną z tych instytucji, które odgrywają niebywale ważną rolę w systemie społeczno-politycznym – rozpoczął Andrzej Duda. W dalszej części wystąpienia przeszedł więc do swojej wizji zmian, które będzie chciał zaproponować polskiemu parlamentowi.

– W ostatnich latach postulat reformy wymiaru sprawiedliwości powtarza się wielokrotnie. (…) Bez reformy nie ma możliwości budowania sprawiedliwego państwa, które równo traktuje wszystkich obywateli. Zmiany są niezbędne na płaszczyźnie proceduralnej, formalnej, ale także etycznej. Przygotowane przez parlament ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości w dużej części wychodziły na przeciw społecznym oczekiwaniom. Nie mogłem jednak jako prezydent ich zaakceptować i korzystam z prawa weta, bo wymagają one zmian zapewniających im zgodność z konstytucją – zaznaczył bezpośrednio Duda. Dodał także, jak sam widzi ewentualne reformy.

– W najbliższym czasie przedstawię nowe wersje projektów reformujących sądownictwo. Wierzę, że w możliwie krótkim terminie zostaną one przez polski parlament uchwalone i mądra, propaństwowa, a przede wszystkim prospołeczna reforma wymiaru sprawiedliwości stanie się faktem – dodał stanowczo prezydent. Jego postawa ucieszyła bardzo wielu wyborców, którzy oddali swoje głosy nie tylko na PiS. Czas pokaże jednak, jak zareagują na bezpośrednie wystąpienie Andrzeja Dudy jego współpracownicy z obozu władzy.

...

Zobacz również