Komisja Europejska od wielu miesięcy z niepokojem śledzi sytuację w Polsce. Przed konsekwencjami działań PiS w obszarze sądownictwa organy Unii Europejskiej przestrzegały od dawna. Teraz wspólnota kończy z groźbami i bierze się za działania. Niebawem uruchomiony zostanie art 7. traktatu o UE.

Czarę goryczy przelały przegłosowane przez Sejm zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Już w przyszłym tygodniu, na wniosek Jean-Claude’a Junckera, ruszy zwykła procedura o naruszenie prawa UE.

Przy obraniu tej ścieżki prawnej, organy wspólnoty nie potrzebują akceptacji swoich państw członkowskich. Sprawa może skończyć się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.

Szczególne zaniepokojenie działaniami PiS-u wyraził wiceszef KE, Frans Timmermans.

Rządy prawa są jedną z wartości, na których zbudowaliśmy Unię. Ciągle wyciągamy rękę do rządu polskiego. Chcemy prowadzenia dialogu, ale dialog musi naprawić sytuację – powiedział Timmermans.

Równolegle do zwykłej procedury, wiceszef KE złożył wniosek o stwierdzenie poważnego ryzyka naruszenia praworządności. Oznacza to, że Timmermans uruchomi art. 7 traktatu o UE. Jego konsekwencje mogą być dla Polski druzgocące.

Po dokonaniu stwierdzenia na mocy ustępu 2, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może zdecydować o zawieszeniu niektórych praw wynikających ze stosowania Traktatów dla tego Państwa Członkowskiego, łącznie z prawem do głosowania przedstawiciela rządu tego Państwa Członkowskiego w Radzie – czytamy w traktacie.

O art. 7 mówi się, że jest „opcją atomową”. Co istotne, do nałożenia sankcji potrzebna jest jednomyślność wszystkich krajów członkowskich UE.

...

Zobacz również