Trzech sędziów Sądu Najwyższego zebrało się dziś, by zdecydować, czy zawiesić postępowanie sprawy kasacyjnej Mariusza Kamińskiego oraz innych byłych szefów CBA. Zapadła już decyzja w tej sprawie.

Sędziowie Sądu Najwyższego postanowili zawiesić rozpatrywanie sprawy. Teraz trafi ona przed Trybunał Konstytucyjny, który rozstrzygnie, czy Prezydent RP mógł zastosować akt łaski wobec Mariusza Kamińskiego, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem.

Sąd Najwyższy miał zbadać sprawę kasacji 9 sierpnia, jednak Zbigniew Ziobro zaapelował o zawieszenie sprawy. Powołał się przy tym na zapis ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, który wskazuje wyraźnie, że „wszczęcie postępowania przed Trybunałem powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny”.

Komentatorzy spodziewają się, że Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie spór na rzecz Mariusza Kamińskiego stwierdzając, że prezydent Andrzej Duda miał prawo go ułaskawić.

źródło: niezalezna.pl

https://www.youtube.com/watch?v=hE8DTQ0wSsc

...

Zobacz również