Takich wyników sondażu nie było od lat. Wygląda na to, że Polacy jeszcze nigdy nie byli tak zadowoleni z sytuacji w kraju. Jak zawsze przypominamy, że do każdego sondażu należy podchodzić z dystansem.

Co prawda większość z nas nadal nie jest w pełni przekonana co do tego, czy sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku, ale nastroje są stosunkowo dobre. Od 7 lat nie patrzyliśmy w przyszłość z takim entuzjazmem.

43% pytanych w badaniu CBOS-u, na pytanie o to, czy Polska zmierza w dobrym kierunku, odpowiedziało pozytywnie. 17% respondentów pozostaje niezdecydowanych, a 40% – negatywnie nastawionych do rozwoju kraju.

Odpowiedzi, których Polacy udzielili w pytaniu, różnią się w zależności od poglądów politycznych badanych. Prym wśród pozytywnie nastawionych do przyszłości kraju wiedzie elektorat PiS (85 proc. zadowolonych i 7 proc. niezadowolonych). Na drugim miejscu plasują się wyborcy Kukiz`15 (48 proc. wobec 36 proc.) a podium zamykają osoby niezdecydowane co do tego, czy wezmą udział w wyborach (43 proc. wobec 37 proc).

Wśród niezadowolonych z sytuacji w kraju najwięcej jest wyborców Platformy Obywatelskiej (76 proc. wobec 14 proc.). Jednocześnie, oceny sytuacji gospodarczej w Polsce nie poprawiły się znacząco wśród respondentów. Tylko o 3% więcej z pytanych, w stosunku do poprzedniego badania, pozytywnie ocenia kondycję krajowej gospodarki. Za dobrą uważa ją 45% ankietowanych a za złą – 13%.

Od maja nie poprawiła się ocena ocena poziomu życia Polaków. 57% pytanych jest zadowolonych ze swojej sytuacji w stosunku do 6% niezadowolonych i 37% oceniających poziom swojego życia, jako przeciętny.

źródło: dziennik.pl

ZOBACZ TAKŻE

https://www.youtube.com/watch?v=KeauftLIk-8

...

Zobacz również