Ryszard Petru przekonuje, że ustawa o Trybunale Konstytucyjnym nadal zawiera niekonstytucyjne przepisy. „PiS pokazał społeczeństwu środkowy palec społeczeństwu podczas żałosnego spektaklu” – komentuje Petru. 

– Dziękuję prof. Rzeplińskiemu za dotychczasową obronę prawa, za odwagę cywilną i siłę charakteru. Przed systemem sądowniczym jeszcze wiele trudnych chwil – komentuje Petru.

Lider .Nowoczesnej twierdzi, że ustawa nadal zawiera niekonstytucyjne przepisy i postanowił je przedstawić.

„22 lipca w trakcie żałosnego spektaklu na sali sejmowej, PiS (w osobie swojego posła) nie tylko pokazał środkowy palec społeczeństwu. W istocie zmienił porządek konstytucyjny i ustrój państwa pozbawiając Polaków ostatniej instytucji, która stała na straży ich konstytucyjnych praw. Wiele obecnych zapisów powiela zapisy poprzedniej ustawy uchwalonej przez PiS i uznanej przez Trybunał w wyroku z 9 marca 2016 r. za sprzeczne z Konstytucją. Rzekome przystosowanie ustawy do zaleceń Komisji Weneckiej jest fikcją. Ustawa nadal zawiera niekonstytucyjne przepisy, między innymi:

1. orzekanie wedle kolejności wpływu;
2. możliwość odroczenia wydania orzeczenia na 6 miesięcy na wniosek 4 sędziów;
3. okres oczekiwania na pierwszą rozprawę wydłużony do 30 dni;
4. na wniosek 3 sędziów, nawet spoza składu orzekającego, sprawy będą rozstrzygane w pełnym składzie;
5. nieobecność Prokuratora Generalnego na rozprawie automatycznie wstrzymuje możliwość wydania wyroku;
6. wprowadzenie do orzekania sędziów wybranych przez PiS niezgodnie z Konstytucją w grudniu 2015 r.”

– Niezgodnych z Konstytucją zapisów jest więcej. Niezależnie od propagandy PiS, nie ma „konfliktu” wokół Trybunału. Jest sprzeciw wobec łamania prawa przez rząd i Prezydenta. Wyrok z 9 marca nadal nie został opublikowany, niekonstytucyjne przepisy są dublowane, a 3 prawidłowo wybranych sędziów Trybunału nie zostało zaprzysiężonych przez Prezydenta. Nie ma prawa i sprawiedliwości. Jest tylko pełen destrukcji partyjny szyld. Z tym walczymy. Niezależnie od tego, jak długo ta walka potrwa – dodaje.

...

Zobacz również