Wojciech Kaczmarczyk, pełnomocnik ds. równości, odpowiadając na pytanie jednego z internautów, stwierdził, że przedsiębiorca może odmówić udzielenia usług czarnemu klientowi. Odpowiedź Kaczmarczyka wywołała internetową burzę.

Podczas dyskusji nt. dostępu do usług z pełnomocnikiem ds. równości na jednym z portali społecznościowych padło pytanie dotyczące tego czy przedsiębiorcy tacy jak np. hotelarze mogą odmówić klientom o innym kolorze skóry.

Wszystko zaczęło się od stwierdzenia Kaczmarczyka, że zarówno kupującego, jak i sprzedawcy nie można zmusić do zawarcia transakcji, której nie chce. Internauta spytał wtedy czy zatem „hotelarz może odmówić usługi osobie czarnoskórej?”.

 – Nawet jeśli fundamentalnie nie zgadzam się, aby którakolwiek z przesłanek stanowiła podstawę do odmowy zawarcia umowy to nie sądzę, aby prawo powinno tu cokolwiek nakazywać albo zakazywać. Przeregulowanie wolnego rynku jest zawsze niekorzystne ze społecznego punktu widzenia – napisał Kaczmarczyk.

fot. facebook
fot. facebook

Odpowiedź pełnomocnika do spraw równości wywołała niemałe kontrowersje wśród części internautów. Oburzenie było na tyle silne, że w sprawę zaangażowała się lewicowa partia Razem.

Wojciech Kaczmarczyk opublikował później sprostowanie.

bh, źródło: facebook / twitter

...

Zobacz również