Rzecznik Praw Obywatelskich, A. Bodnar, znieważył Naród Polski i Polaków, pomawiając ich publicznie o współudział, a tym samym obarczył odpowiedzialnością, za niemieckie, nazistowskie zbrodnie holokaustu w czasie II wojny światowej w Polsce !!!!!!!

Art.133 kodeksu karnego: „kto znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
Art.211 Konstytucji RP zezwala na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Rzecznika po uprzedniej zgodzie Sejmu.

Oczekujemy wszczęcia postępowania prokuratorskiego w tej sprawie z urzędu i wystąpienia do Sejmu o taką zgodę.
Sejm zaś może odwołać Rzecznika, jeśli „sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu”, tj. m.in. nie dochował wierności polskiej konstytucji, obowiązkowi obiektywizmu i sprawiedliwości (art.7 ustawy o RPO). Potrzeba 3/5 głosów, tj. 276, przy pełnej obecności, lub mniej, ale przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeśli KUKIZ’15 nas poprze…. Zobaczymy, czy poprze.

W imieniu moich wyborców żądam dymisji lub odwołania przez Sejm osoby, która dawno już włączyła się w wojnę z legalnymi władzami Polski wyłonionymi po wyborach 2015 r., m.in. popierającą rokosze przeciwko nim, aktywnie popierającą bunty środowiska sędziowskiego.
Godności, praw i wolności Polaków nie może bronić ktoś, kto Polaków nienawidzi i realizuje zewnętrzną, kłamliwą, niemiecką politykę historyczną wobec Polski. Pozostawanie A. Bodnara na stanowisku RPO obraża naszą narodową godność. Kłamstwa i zniewagi A. Bodnara pod adresem Polski są już wykorzystywane przeciwko Polsce znacznie osłabiając naszą pozycję w obronie polskich interesów i dają podstawę agresorom uwiarygodniając kłamstwa o naszym państwie i polskim Narodzie. A. Bodnar wykorzystuje swe stanowisko do obrony odrzuconego w wyborach przez Polaków postkomunizmu i lewactwa. Działa tym przeciwko konstytucyjnemu, demokratycznemu ustrojowi Polski. Mimo złożonego ślubowania wspiera ataki na naszą Ojczyznę, czym sprzeniewierza się wierności polskiej konstytucji.

Nielojalny wobec Polski urzędnik A. Bodnar, napisał swój kosmopolityczny doktorat o jakimś „obywatelstwie wielopoziomowym” z wnioskiem, że obywatelstwo „europejskie” jest ponad obywatelstwem polskim. Panie Prezydencie, można więc uwolnić pana A. Bodnara od ciężaru polskiego obywatelstwa. Pani Merkel przyzna mu w zamian niemieckie za zasługi dla „umacniania prawdy” o zbrodniach Niemiec w podbitej Europie. A może dostanie też medal im. Ratenau’a. Nie dajmy temu panu spokoju, wywierajmy presję na niego protestami, pikietami, listami by sam honorowo dymisję złożył. Piszmy listy protestacyjne do Sejmu, posłów, Prokuratora Generalnego o wszczęcie postępowania w sprawie tej niesłychanej zniewagi Polaków.

Bo kogo pan Bodnar teraz wśród nas, Polaków reprezentuje? Czyje „prawa i wolności”? Jak dotychczas lewackich środowisk seksualnej i obyczajowej patologii. I teraz już otwarcie – Niemców. A. Bodnar stracił moralne prawo piastowania konstytucyjnej funkcji w Polsce. Pan Bodnar – do dymisji!!! Ale ponieważ na honor w tym wypadku nie można liczyć, pan Bodnar do odwołania przez Sejm!!!

...

Zobacz również