Pawłowicz alarmuje: Duda wygra, a to Sikorski będzie prezydentem

Pawłowicz alarmuje: Duda wygra, a to Sikorski będzie prezydentem Źródło:

Krystyna Pawłowicz w swoim teście na portalu wpolityce.pl pisze o nowym projekcie, który ma być forsowany w Sejmie z inicjatywy prezydenta Komorowskiego. Chodzi o projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. 

Pawłowicz przekonuje w swoim tekście, że projekt zawiera wiele sprzeczności z Konstytucją i procedurę "stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej", co ma wykraczać poza ramy Ustawy Zasadniczej. Obecnie w Konstytucji czytamy: „Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie może przejściowo sprawować urzędu, zawiadamia o tym Marszałka Sejmu, który tymczasowo przejmuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej. Gdy Prezydent Rzeczypospolitej nie jest w stanie zawiadomić Marszałka Sejmu o niemożności sprawowania urzędu, wówczas o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny na wniosek Marszałka Sejmu. W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej, Trybunał Konstytucyjny powierza Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej”. Według Pawłowicz nowy projekt zawiera treści, które nie mogą być przesądzone ustawą, lecz tylko Konstytucją. Artykuł 116 tej ustawy przewiduje, że Marszałek Sejmu będzie miał prawo, by w zasadzie uznaniowo określić jaka konkretnie okoliczność, przyczyna, powód uzasadnia wniosek do Trybunału o stwierdzenie przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta RP. Projekt nie doprecyzowuje przyczyn, o których mowa, więc Pawłowicz uważa, że dzięki temu Marszałek Sejmu zdobędzie bardzo poważną kompetencję. Pawłowicz uważa, że projekt narusza konstytucyjną zasadę legalizmu, która zakłada, że żaden organ władzy publicznej nie może wykonywać kompetencji, które nie zostały mu wyraźnie przypisane w Konstytucji lub ustawach. Ponadto, Pawłowicz zwraca uwagę na to, że TK będzie rozpatrywał wniosek Marszałka Sejmu z wyłączeniem jawności. "Po uchwaleniu tej ustawy i po ewentualnym wyborze Andrzeja Dudy na prezydenta, może więc teoretycznie zdarzyć się sytuacja, że Marszałek Sejmu złoży do TK wniosek o stwierdzenie „czasowej niemożności sprawowania urzędu Prezydenta RP” przez Andrzeja Dudę, uzasadniając to (bo tak mu akurat przyjdzie na myśl) np. chorobą psychiczną prezydenta, przejawiającą się np. w jego działaniach na arenie międzynarodowej i realizowaniu interesów Polski odmiennie od linii realizowanej przez dotychczasowy układ władzy." - pisze Pawłowicz na wpolityce.pl.

Następny artykuł
Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj pikio.pl na: Google News