Stało się. 27.04.2014 Polska doczekała się 225 świętego rodem z Lechistanu…wybitnego człowieka, który od świata doznał wiele cierpień i zła…a w zamian oddał mu samo dobro. Człowiek ten w młodości stracił kolejno matkę, brata i ojca…ale za to w wieku dojrzałym zyskał serca setek milionów ludzi na całym świecie i złotą przegródkę w historii nie tylko polskiego narodu, ale i całego chrześcijaństwa.

W trakcie trwania swojego niemal 27-letniego pontyfikatu odwiedził 104 kraje rozsiane po wszystkich kontynentach, mianował 231 kardynałów, beatyfikował 1338 osoby z czego kanonizował 482 (co stanowi absolutny rekord w historii papiestwa).

Był jednocześnie wielkim reformatorem Kurii Rzymskiej i bez wątpienia zostanie zapamiętany przez potomnych jako jeden z najbardziej postępowych i otwartych na ludzi papieży w historii. Swoją aktywną działalnością na rzecz pokoju,respektowania podstawowych praw człowieka, wolności i suwerenności narodów a przede wszystkim nieustającymi dowodami solidarności ze wszystkimi ludami gniecionymi przez moskiewskiego buciora, walnie przyczynił się do rozkruszenia żelaznej kurtyny i zrzucenia kajdan wykutych w Jałcie przez zwycięskie mocarstwa.

To właśnie podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, którą odbył w czerwcu 1979 roku, wypowiedział słowa, które przez długie lata oświecały drogę i wlały nadzieję w serca jego wijących się w ciemnościach rodaków: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!?.

10 lat później, Polska stała się taranem rozsadzającym czerwony barak, zmuszając komunistów do przyśpieszonych ustępstw względem demokratycznej opozycji i związków zawodowych. Za swoją odwagę i bezkompromisowość głoszonych przezeń poglądów kremlowskie elity wydały na niego wyrok śmierci. Narzędziem w ich rękach był turecki terrorysta Mehmet Ali A?ca. Narzędzie jednak zawiodło- papież, choć raniony, przeżył a zamachowca ujęto. Wykazując się całkowitym oddaniem chrześcijańskim cnotom papież zaraz po zamachu oświadczył ,że z całego serca przebacza swojemu niedoszłemu zabójcy i prosi włoski wymiar sprawiedliwości o jego ułaskawienie. (Mało znaną ciekawostką jest fakt, że w 2008 roku Mehmet wystąpił z prośbą o nadanie mu polskiego obywatelstwa. Prośby jak na razie nie rozpatrzono.)

W dowód bezprecedensowego uznania działalności papieża-polaka, w roku 1989 Watykan odwiedził jako pierwszy w historii sekretarz generalny KPZR, Michaił Gorbaczow. Dwa lata po owym spotkaniu runął Związek Radziecki stawiając dalszą przyszłość rosyjskiego imperium pod wielkim znakiem zapytania.Zmarł w 9666 dniu swojego pontyfikatu roku pańskiego 2005.

Pamięci Karola Wojtyły- Świętego papieża-Polaka, Jana Pawła II. Polonia semper fidelis.

Zobacz również

Z ducha, serca i rozumu- narodowiec, polski patriota. „Jestem Polakiem ? więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka.”