W Watykanie obchodzona dziś była 60-rocznica podpisania Traktatów Rzymskich. Papież Franciszek spotkał się z najważniejszymi postaciami Unii Europejskiej. Nie pozostał wobec nich bezkrytyczny.

Traktaty Rzymskie stanowiły fundament Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a co za tym idzie, integracji państw regionu. Mija 60 lat od ich podpisania i z tej okazji papież Franciszek spotkał się z przywódcami państw UE i szefami unijnych instytucji.

Papież przypomniał o tym, co stanowi najważniejsze spoiwo Unii Europejskiej. Jest nim, zdaniem Franciszka, solidarność. W swojej wypowiedzi odniósł się on do kryzysu migracyjnego.

Pierwszym elementem żywotności europejskiej jest solidarność (…) tam, gdzie pokolenia pragnęły zobaczyć upadek narzuconej wrogości, obecnie mowa jest o tym, jak nie wpuścić „zagrożeń” naszych czasów, począwszy od długiej kolumny kobiet, mężczyzn i dzieci, uciekających przed wojną i biedą – powiedział Franciszek.

Obiekcje wobec przyjmowania uchodźców to nie jedyna płaszczyzna, na której papież skrytykował europejskich przywódców. Franciszek zwrócił również uwagę na oddalanie się instytucji UE od obywateli.

Niestety, często odnosi się wrażenie, że istnieje „rozłam emocjonalny” między obywatelami a instytucjami europejskimi, nierzadko postrzeganymi, jako dalekie i niezwracające uwagi na różne wrażliwości stanowiące Unię – ocenił papież.

...

Zobacz również