Propozycje Andrzeja Dudy związane z reformą polskiego sądownictwa znacząco podzieliły obywateli. Swoje stanowisko w tym sporze zająć musieli także prawnicy, których opinia znacząco może przecież wpłynąć na kształt reformy. Tak miażdżącej krytyki prezydent się pewnie nie spodziewał. 

Naczelna Rada Adwokacka skierowała do Sejmu 20-stronicową opinię dotyczącą prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym oraz Krajowej Radzie Sądownictwa. Chociaż Andrzej Duda sam z wykształcenia jest prawnikiem, treść dokumentu zdecydowanie nie była wobec niego łaskawa.

Według twórców opinii pomysły głowy państwa są „alternatywną formą realizowania błędnej koncepcji, zawartej w zawetowanych ustawach”. Dodali oni także, iż ich zdaniem „głównym założeniem reformy jest podporządkowanie władzy sądowniczej przedstawicielom władzy wykonawczej”.

Co najbardziej znaczące, członkowie NRA stwierdzili bezpośrednio, że wcielenie w życie pomysłów Andrzeja Dudy byłoby jednoznacznym odejściem w Polsce od zasady trójpodziału władzy. W związku z tym obywatele mieliby pożegnać się z funkcjonowaniem w demokratycznym państwie prawa.

Tak żyje Andrzej Duda [ZDJĘCIA]


Zakład, że nie poznajesz tego znanego polskiego polityka?! Niesamowite metamorfozy wybrańców narodu

...

Zobacz również