Zeid Ra’ad Al-Hussein, Jordańczyk pełniący funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka, oficjalnie zaapelował o zakończenie izraelskiej okupacji terenów Palestyny. Zaznaczył stanowczo, że byłoby to najlepsze rozwiązanie dla obu narodów, które przyniosłoby im zdecydowanie wiele korzyści.

– Utrzymajcie okupację, a dla obu narodów będzie to oznaczało jedynie przedłużenie wielkiego bólu – powiedział Al-Hussein, otwierając trzytygodniową sesję Rady Praw Człowieka ONZ mającą miejsce w Genewie. Zaznaczył, że nie tylko Palestyńczycy, ale i Izrael zasługuje na wolność od przemocy. Wciąż przecież niepotrzebnie narażane jest życie tysięcy ludzi, którzy nie powinni nigdy brać udziału w tego typu konflikcie.

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka dodał także, że nigdy nie jest za późno na zaprzestanie walk. Nawet jeśli mija właśnie „półwiecze ogromnego cierpienia pod okupacją narzuconą wojskową siłą”. Sam dobór słów, na które zdecydował się Al-Hussein, na pewno nie był przypadkowy i miał brzmieć bardzo stanowczo i znacząco.

Nie wiadomo, w jakim stopniu przemówienie Wysokiego Komisarza ONZ będzie w stanie wpłynąć na władze Izraela oraz ich działania. Światowe media zaznaczają jednak, że o tej sprawie nie powinno się zapominać i próbować przemilczeć, dlatego fakt podjęcia tematu przez Al-Husseina na pewno jest istotnym, potrzebnym zabiegiem.

 

...

Zobacz również