Tanzilja Bisiembiejewa, mieszkanka wsi Islamgazy (red. obwód astrachański, południowa Rosja) w marcu skończyła 120 lat. Wiekowa Rosjanka została oficjalnie uznana najstarszą kobietą na świecie.

Bisiembiejewa od urodzenia mieszka w małej wsi Islamgazy w obwodzie astrachańskim. Przyszła na świat w roku 1896. Urodziła się za panowania cara, przeżyła rewolucję październikową, II wojnę światową, rozpad Związku Radzieckiego i kryzys ekonomiczny lat dziewięćdziesiątych.

Według jej syna, Szintasa Bisiembiejewa, mama zawsze była bardzo pracowita. Przez większość życia pracowała na polu oraz na plantacjach owoców. Niestety mimo wielkiego daru, jakim jest tak silne zdrowie, los nie zawsze się do niej uśmiechał. Jej pierwszy syn zmarł jeszcze w dzieciństwie, a mąż zginął na froncie.

Po II wojnie światowej Rosjanka wyszła za mąż po raz drugi, miała wtedy 49 lat. W wieku 53 lat urodziła syna, za rok drugiego, a w wieku 57 lat trzeciego. Obecnie Bisiembiejewa jest otoczona opieką synów. Ma 10 wnuków, 24 prawnuków oraz 2 praprawnuków. Zgodnie z kazachską tradycją mieszka z rodziną najmłodszego syna.

Józef Gawron, źródło: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2752836&cid=520

Zobacz również