Najciemniej pod latarnią, a pokazują to wyniki najnowszych badań naukowców zajmujących się społeczeństwem. Okazuje się, że w jednym z najbogatszych krajów Europy masowo stosuje się przemoc wobec najmłodszych. 

Z pracy opublikowanej przez zespół naukowców z uniwersytetu w Zurychu wynika, że co piąte dziecko w Szwajcarii pada ofiarą przemocy domowej. Na tę przerażającą statystykę wpływa wiele czynników. Składają się na nie m.in. pochodzenie, akceptowalność przemocy w zależności od społeczności oraz sytuacja materialna.

Ten ostatni czynnik wydaje się mieć największy wpływ na rozwój złej atmosfery w domu. Według badań w rodzinach żyjących w biedzie i na skraju ubóstwa przemoc wobec dzieci zdarza się dwukrotnie częściej niż w tych, o większej ilości środków do życia. Ważne jest też pochodzenie rodziców i ten czynnik jest bardzo niekorzystny dla osób z krajów byłej Jugosławii. W rodzinach pochodzenia Macedońskiego, Serbskiego i tych z Kosowa przemoc na dzieciach zdarza się wśród 42 proc. z nich. Co trzecie dziecko jest też bite w rodzinach pochodzenia Portugalskiego.

Jeden z autorów badań, Dirk Baier zaznacza, że niektóre diaspory i środowiska akceptują przemoc bardziej od innych. Naukowcy ujawnili także, że jedynie 37 proc. szwajcarskich dzieci nie doświadcza żadnej formy przemocy, także tej „lekkiej”. Chodzi o ciąganie za ucho lub klapsy.

źródło: rp.pl

Picie spermy, kradzieże żon i seks w wieku 6 lat - oto najbardziej szokujące zwyczaje seksualne na świecie!

Zobacz również