Kilka dni temu Sąd Rejonowy w „Bydgoszczu” zdecydował podtrzymać decyzję prokuratury o nie wszczynaniu postępowania w sprawie obrazy uczuć religijnych jakiego rzekomo dopuścili się organizatorzy przedstawienia Golgota Picnic. Sąd, mimo oskarżeń Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami i Przemocą, nie dopatrzył się znamion czynu zabronionego.

Wspomniany Komitet a raczej jego przewodniczący, p. Ryszard Nowak znany jest z prześladowania każdego kto odważyłby się publicznie zanegować, podać w wątpliwość czy obrazić w jakikolwiek sposób cokolwiek co ma choć najmniejszy związek z religią katolicką. Zasłynął m.in. batalią z odpustowym satanistą Nergalem oraz zasłanianiem się chorobą psychiczną w wytoczonym mu przez Dodę procesie.

Mimo, że w większości krajów europejskich takie prawo o ochronie uczuć religijnych już dawno przeszło do historii to wydaje się, że w Polsce w najbliższych latach to nie nastąpi.

Nasza Konstytucja gwarantuje jednak równość i sprawiedliwe traktowanie wszystkich obywateli a więc także osób niewierzących, ateistów czy agnostyków.

Mimo to, nie ma w naszym prawie żadnego przepisu, który odnosiłby się konkretnie do tej grupy obywateli jak to jest w przypadku osób wierzących. Czy to oznacza, że są oni obywatelami drugiej kategorii? A nie jest to mała grupa ponieważ według badań Stowarzyszenia Gallup – 14% Polaków to zadeklarowani Ateiści lub osoby niewierzące. To więcej niż polscy Muzułmanie,  Żydzi, Prawosławni, Protestanci, Świadkowie Jehowy, Zielonoświątkowcy i Adwentyści RAZEM WZIĘCI.

By równość wszystkich obywateli w tej sferze nastąpiła, musimy doprowadzić do uszanowania uczuć ateistycznych i wprowadzić poprawkę do paragrafu 196 kk. Poprawkę mówiącą właśnie o uczuciach ateistów, agnostyków, osób niewierzących i bezwyznaniowych.

Mam nawet swoją propozycję takiej poprawki/dodatku do paragrafu 196 kk:

Kto obraża uczucia etyczne i światopoglądowe ateistów, agnostyków i osób bezwyznaniowych, znieważając publicznie ich brak wiary oraz ich samych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zapewniam też, że wielu Ateistów skorzystałoby z takiego prawa ochrony ich uczuć ponieważ są oni obrażani i szkalowani, odbiera im się prawo do bycia ?prawdziwym Polakiem?, sugeruje, że są jednostkami niemoralnymi, pozbawionymi sumienia zwyrodnialcami itp. co niedziela w wielu kościołach a także w mediach publicznych i prywatnych przez katolickich duchownych, parlamentarzystów i dziennikarzy.

Zobacz również

...