Obrońcy lasów: "Alarm! Polscy leśnicy szykują się do strzelania do ludzi"

Obrońcy lasów: "Alarm! Polscy leśnicy szykują się do strzelania do ludzi"

Ludzie z grupy "Nasze Lasy" twierdzą, że polscy leśnicy szykują się do strzelania do protestujących ludzi. Ich zdaniem, dowodem na taki obrót spraw jest nowe ubezpieczenie leśników. \

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność materialną Pracownika za szkody osobowe, rzeczowe i czyste straty majątkowe powstałe w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków pracowniczych zgodnie z Kodeksem Pracy. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy m.in. szkód: -W mieniu pracodawcy, -wyrządzonych osobom trzecim, -w rzeczach znajdujących się w pieczy lub pod dozorem Pracownika, -w mieniu powierzonym przez pracodawcę z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się, -powstałe przy wykonywaniu czynności podjętych po służbie, jeśli zachodziła uzasadniona -potrzeba interwencji służbowej, -powstałe w związku z posiadaniem psa na służbie, -powstałe w związku z realizacją zadań zleconych Straży Leśnej, w tym dokonanych w -ramach interwencji z użyciem przymusu bezpośredniego oraz na skutek oddanego strzału. - UWAGA! Leśnicy szykują się na ostre starcia ze społeczeństwem, z UŻYCIEM BRONI PALNEJ i psów! Leśnicy właśnie wynegocjowali warunki SPECJALNEGO UBEZPIECZENIA OC od roszczeń obywateli związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych - ostrzegają Nasze Lasy

Następny artykuł
Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj pikio.pl na: Google News