Od pierwszego listopada decyzje w gronie państw członkowskich Unii Europejskiej będą podejmowane według zmienionych zasad głosowania. Na nowych zasadach skorzystają przede wszystkim największe kraje UE. Polsce będzie trudno sprzeciwiać się niekorzystnym dla niej rozwiązaniom.

1 listopada zmienił się sposób liczenia większości kwalifikowanej w Radzie UE, czyli wśród ministrów państw członkowskich. Rada jest najważniejszym decyzyjnym organem wspólnoty. Jak się okazuje, siła głosu państw członkowskich będzie zależała głównie od liczby ludności zamieszkałej na terenie danego państwa.

Do tej pory obowiązywał system nicejski, który polegał na tym, że każdy kraj dysponował z góry określoną liczbą głosów. Nowy system jest systemem podwójnej większości. Podjęcie jakiejś decyzji będzie możliwe tylko wówczas, kiedy uzyska  minimum  55 % poparcia od innych państw członkowskich, które reprezentują jednocześnie 65% ludności zamieszkałej na terenie UE.

Przewidziana również została mniejszość blokująca, którą tworzyć mogą 4 państwa członkowskie, które reprezentują 35% ludności.

Nowe zasady głosowania umacniają pozycję największego kraju Unii, czyli Niemiec ? ich mieszkańcy to aż 16% ludności całej wspólnoty.

Ruch Narodowy wydał oficjalne oświadczenie, poddające krytyce nowy system głosowania.  Zawarto w nim słuszny argument,  że mniej zaludnione państwa, takie jak np. Polska, będą miały słabszą możliwość obrony swoich interesów narodowych. Polska może zostać zepchnięta jeszcze dalej w procesach decyzyjnych, które mogą być uchwalane na niekorzyść mniejszych i biedniejszych państw członkowskich.  Ponadto w oświadczeniu przypomniano, jak przed sześcioma laty środowiska tworzące dzisiejszy Ruch Narodowy wyrażały sprzeciw wobec ratyfikacji traktatu lizbońskiego,upatrując w nim zagrożenia dla suwerenności  Polski. W oświadczeniu, przedstawiciele Ruchu Narodowego podkreślają również że nie popierają żadnego z punktów ratyfikowanego traktatu. Wyrażono ubolewanie nad ?elitami? politycznymi, które dobrowolnie zrzekają się suwerenności Polski na rzecz UE.  Podpisanie i ratyfikacja traktatu była działaniem na szkodę interesów RP.

Pełna treść oświadczenia na stronie:

http://narodowcy2014.pl/oswiadczenie-wladz-rn-ws-nowego-systemu-glosowania-w-ue/

 

Źródło: http://narodowcy2014.pl/

Fot. loso.osw.pl

Zobacz również

Reprezentantka Ruchu Narodowego. Współpracuje z portalami wmeritum.pl (jedyna kobieta w dziale moto) i pikio.pl.
Studentka resocjalizacji. Zawodowo pracuje jako Copywriter.
Kocha morze i stare samochody.