Takich problemów rząd Prawa i Sprawiedliwości jeszcze nie miał. Według Najwyższej Izby Kontroli dochody i deficyt sektora finansów publicznych zostały obliczone nieprawidłowo.

NIK poinformował, że deficyt sektora w 2016 roku wynosił 49,3 miliardów złotych. Zdaniem rządu Beaty Szydło wynosił on niemal pięć miliardów złotych mniej – 44.7 miliarda.

Zdaniem NIK rozbieżności wynikają z braku wyeliminowania po stronie dochodów Ubezpieczeń Społecznych otrzymanych z budżetu państwa z tytułu refundacji składki przekazanej do otwartych funduszy emerytalnych. W efekcie obliczenia wykonano nieprawidłowo.

W rezultacie dochody i wynik sektora finansów publicznych zostały zawyżone o 3,2 mld zł. Prawidłowa wielkość tych dochodów w 2016 r. wyniosła 698,7 mld zł, co odpowiadało wartości 37,7 proc. PKB. Był to najniższy poziom dochodów publicznych od 2011 r. Jednocześnie prawidłowo obliczony deficyt sektora finansów publicznych był równy 49,3 mld zł, a w relacji do PKB wyniósł 2,7 proc. – napisano w dokumencie „Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2016 r.”.

Zdaniem wielu ekonomistów w końcu w wiadomo już, dlaczego deficyt za rządów Prawa i Sprawiedliwości okazał się najniższy od lat. Z pewnością gabinetowi Beaty Szydło trudno będzie wytłumaczyć się z tak ogromnej pomyłki. Część komentatorów i ekspertów zarzuca obozowi władzy celowe kłamstwo.

źródło: http://biznes.pap.pl/pl

ZOBACZ TAKŻE

https://www.youtube.com/watch?v=KeauftLIk-8

Zobacz również