Po dokładnie 28 dniach lekarze rezydenci kończą swój protest, co jednak nie oznacza, że rezygnują z walki o poprawę swoich warunków pracy. Zamierzają teraz zmienić jedynie formę protestu i będą masowo wypowiadać klauzulę opt-out, która pozwala na dłuższą pracę niż jest to zapisane w ustawie. 

Radziwiłł usatysfakcjonowany z zakończenia protestu

– Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję o zakończeniu protestu głodowego lekarzy-rezydentów; ich postulaty są już zrealizowane bądź są w trakcie realizacji – skomentował informację o zakończeniu protestu głodowego młodych medyków minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Rezydenci zmieniają formę protestu

Protestujący medycy poinformowali, że nastąpi zmiana w sposobie ich protestu. Od teraz będą oni masowo wypowiadać klauzulę opt-out, która dotyczy lekarzy i diagnostów laboratoryjnych. Z ich zapowiedzi jasno wynika, że pierwsze klauzule mają być wypowiadane już dziś, co sprawi, że jeżeli weźmiemy po uwagę okres wypowiedzenia, to brak obstawy dyżurów skumuluje się na przełomie roku.

– Protest nigdy nie był przeciwko komuś; protest nie był przeciwko władzy; ten protest był o coś – o realne skokowe zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 proc. PKB w trzy lata. Ze względu na ignorancję i arogancję władzy, na to że umniejszono krzykowi i wołaniu o pomoc, postanowiliśmy zakończyć protest głodowy. Kończy te formę protestu ale nie kończymy walki o ideę, nie kończymy walki o nasze sztandarowe postulaty – powiedział na konferencji prasowej w Warszawie wiceszef Porozumienia Rezydentów OZZL Jarosław Biliński

– Od dzisiaj masowo rozpoczynamy wypowiadanie tzw. klauzuli opt-out, czyli przestajemy pracować niebotyczną liczbę godzin, przestajemy pracować niezgodnie z Kodeksem pracy; przestajemy być zmęczeni; przestajemy łatać dziury systemowe, przestajemy traktować pacjentów jako cyfry, tak jak każe nam NFZ – powiedział.

Zmiany muszą zajść

Protestujący od 2 października rezydenci domagają się zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia w Polsce w szybszym tempie niż chce tego rząd. Postulują także aby powołać zespół, który miał by się zająć analizą i renegocjacją zapisów ustawy regulującej minimalne wynagrodzenie pracowników ochrony zdrowia oraz podwyższenia swoich wynagrodzeń do 1,05 średniej krajowej.

12 szokujących faktów o śmierci, które zmrożą ci krew w żyłach

źródło: www.fakty.interia.pl

 

 

 

Zobacz również