Takie sytuacje nie zdarzają się często. W sejmie, jak nigdy, zapanowała wyjątkowa jednomyślność. Posłowie wspólnie głosowali, a potem głośno wspólnie skandowali.

Ta historyczna chwila nastąpiła w piątek rano. Sejm niedługo po rozpoczęciu obrad głosował nad uchwałą, mającą uczcić 75 rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Organizacja ta powstała w 1942 roku i była drugą po AK tak wielką militarną organizacją podziemną.

– 20 września 1942 r. sformowane zostały Narodowe Siły Zbrojne. Liczyły od 80-100 tysięcy żołnierzy. Były po Armii Krajowej drugą co do wielkości ściśle wojskową formacją polskiego podziemia niepodległościowego. W 1944 r. w większości zostały scalone z Armią Krajową – czytamy w uchwale.

W uchwale podkreślono także, że NSZ było organizacją walczącą z dwoma okupantami. Zwrócono także uwagę na ogromny wkład Narodowych Sił Zbrojnych w „wypracowanie polskiej niepodległości”.

Sejm przyjął uchwałę przez aklamację, czyli jednogłośnie. Po jej przyjęciu nastąpiła chwila euforii w sejmie. Wszyscy posłowie wstali, a znaczna ich część zaczęła skandować „Cześć i chwała bohaterom”.

W sejmie obecni byli członkowie NSZ: kapitan Władysław Stefański, porucznik Leszek Zabłocki, major Władysław Mróz, kapitan Maria Kowalewska oraz porucznik Wanda Woś-Lorenc.

Źródło: prostozmostu.pl

...

Zobacz również

14 pięknych córek polityków, którymi zachwycają się wszyscy