Sprawa niemieckich odszkodowań wojennych dla Polski znów wywołuje burzę w mediach. Niemiecki dziennik „Die Welt” dowodzi, że roszczeń wobec Niemiec wielokrotnie zrzekali się polscy politycy. Ostatni raz miało mieć to miejsce 13 lat temu. Teraz wychodzą na jaw nowe fakty, które rzucają światło na tę sprawę.

Okazuje się, że wbrew temu, co twierdzą dziennikarze „Die Welt” Polska nie zrzekła się reperacji wojennych. Niemiecka gazeta powołuje się na deklaracje polskich polityków Włodzimierza Cimoszewicza, będącego w 2004 roku szefem polskiej dyplomacji i ówczesnego premiera Marka Belkę. W artykule wymieniono też prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Z całą pewnością jednak państwo polskie jednoznacznie nie zadeklarowało rezygnacji z roszczeń. Polski sejm we wrześniu 2004 roku podjął uchwałę na temat niemieckich odszkodowań dla Polski. Dokument dotyczy także rzekomych zobowiązań Polski i Polaków wobec obywateli Niemiec.

Uchwała Sejmu nr 678 z dnia 10 IX 2004 została podpisana przez marszałka sejmu Józefa Oleksego. W dokumencie stwierdzono z całą pewnością, że Republika Federalna Niemiec wciąż nie wypłaciła odpowiednich rekompensat Rzeczpospolitej Polskiej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (…) stwierdza, iż Polska nie otrzymała dotychczas stosownej rekompensaty finansowej i reperacji wojennych za olbrzymie zniszczenia oraz straty materialne i niematerialne spowodowane przez niemiecką agresję, okupację, ludobójstwo i utratę niepodległości przez Polskę – czytamy w Uchwale.

W jej dalszej treści dowiadujemy się, że Polska nie ponosi wobec Niemiec i obywateli niemieckich żadnych zobowiązań finansowych w związku z II wojną światową. Sejm zobowiązał też polski rząd do jak najszybszego obliczenia strat materialnych i niematerialnych poniesionych przez polskie Polskę.

fot. isap.sejm.gov.pl/

ZOBACZ TAKŻE:

https://www.youtube.com/watch?v=hE8DTQ0wSsc

Zobacz również