Ofiary getta otrzymają emeryturę z Niemiec, nowe przepisy wejdą w życie w 2015 roku. Dotychczas prawo do świadczeń blokowała ustawa z 1970 roku. 

Nowe polsko-niemieckie porozumienie umożliwi otrzymywanie przez mieszkające w Polsce ofiary getta emerytury za „pracę świadczoną podczas II wojny światowej” – pisze gazeta Suddeutsche Zeitung”.

Umowa o eksporcie szczególnych świadczeń dla osób uprawnionych, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” została podpisana przez przedstawicieli niemieckiego Ministerstwa Spraw Socjalnych i ambasadora RFN w Polsce Rolfa Wilhelma Nikla.

„Dotychczas pracownicy getta nie mieli prawa do świadczeń ze strony Niemiec za wykonywaną pracę, mimo że w okresie reżimu narodowo-socjalistcznego odprowadzali składki na ubezpieczenia społeczne” – pisze „SZ”. „Powodem tej sytuacji było porozumienie niemiecko-polskie z 1975, zgodnie z którym odpowiedzialność za wypłatę zobowiązań emerytalno-rentowych spadała na państwo, w którym mieszkał beneficjent”.

źródło: interia.pl

Starannie wyselekcjonowane wiadomości z Polski i ze świata. Podajemy tylko informacje, a opinie pozostawiamy Czytelnikom. Przedstawiamy wiadomości bez cenzury i bez linii redakcyjnej.