Bardzo często w mediach słyszy się o tzw. ?zmarnowanym głosie?. Dumni przedstawiciele największych partii parlamentarnych nawołują do nie oddawania głosu na mniejsze partie, szczególnie te dryfujące poniżej progu wyborczego ? ?szkoda głosu?.

A przecież jest zupełnie odwrotnie! Jeżeli partia X ma elektorat na poziomie 1 mln osób, to jeden głos więcej oznacza wzrost wynoszący zaledwie 0,0001%. Teraz weźmy znacznie słabszą partię Y, która ma elektorat 1 tys. osób (czyli aż 3 rzędy wielkości mniej), wówczas 1 głos więcej oznacza wzrost 0,1%, inaczej mówiąc: głos oddany na mniejszą partię ma 1000 razy większy wpływ!

Ponadto głosowanie na większe partie sprzyja ?betonowaniu? sceny politycznej, czyli tworzeniu się klastra partii oficjalnie podzielonego na kilka odłamów (PO, PiS, SLD itd.), w rzeczywistości nie różniących się niczym. Formacje te łączy za to wspólne pragnienie wiecznej egzystencji na stołkach i niedopuszczania do debaty publicznej kogokolwiek, kto chciałby zepsuć ów porządek.

Odseparowanie się polityków od obywateli jest niepokojące i sprzeczne z zasadą, iż politycy mają służyć ludziom, a wybierać jest naprawdę z czego. W Polsce zarejestrowane są 82 partie polityczne. Pełny wykaz może zobaczyć tu:
http://pkw.gov.pl/wykaz-partii-politycznych/wykaz-partii-politycznych.html

Zawodowo web developer.
Prywatnie konserwatywny liberał.