Jak wynika z opublikowanych wyników badań naukowców z Uniwersytetu w Helsinkach, ludzie głęboko wierzący w Boga (lub bogów) charakteryzują się najczęściej niższym poziomem IQ i problemami ze zrozumieniem otaczającej ich rzeczywistości. 

Naukowcy z Uniwersytetu w Helsinkach przeprowadzili badania na grupie przypadkowo wybranych osób. Zadano im pytania dotyczące ich stosunku do wierzeń w istnienie „wszechmocnego, wszechwiedzącego, kochającego Boga” oraz zjawiska paranormalne, takie jak np. telepatia czy jasnowidztwo.

Następnie skonfrontowano to z wynikami badań, testów i ankiet poruszających m.in. poziom wiedzy i inteligencji badanych.

Wnioski jakie wyłoniły się z przeprowadzonych badań raczej nie ucieszą osoby wierzące. Jak wykazano, im wiara w Boga/bogów i zjawiska paranormalne jest większa i gorliwsza, tym ich poziom inteligencji i możliwości zrozumienia otaczającej ich rzeczywistości jest mniejsza. Dzieje się tak dlatego, bo osoby wierzące najczęściej opierają swoje działania bardziej na instynkcie niż na analitycznym myśleniu. Umysły wierzących – jak przekonują naukowcy – mogą być porównane do umysłów osób cierpiących na autyzm, które wykazują podobne cechy.

 – Już w najwcześniejszych latach życia widać wyraźnie, że im bardziej inteligentne dziecko, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie się ono odwracało od religii. W starszym wieku, ludzie z inteligencją powyżej przeciętnej, również są mniej skłonni, by wierzyć. Warto podkreślić, że bardziej inteligentni ludzie mogą liczyć na lepszy poziom zatrudnienia i wyższe wynagrodzenie, co może prowadzić do wyższej samooceny – przekonują naukowcy.

Wierzący mają również większą skłonność do nadawania przedmiotom nieożywionym cech ludzkich.

 – Częściej sądzą, że kwiaty i skały mogą myśleć i czuć, i zgadzają się ze stwierdzeniem, że np. kamienie są w stanie odczuwać zimno – oświadczyli fińscy naukowcy.

Z drugiej strony inne badania wykazały, że osoby wierzące są na ogół bardziej szczęśliwe i odczuwają większą radość i przyjemność ze swojego życia, są bardziej hojne i wzbudzają większe zaufanie u innych, niż niewierzący.

Polub fanpage jedynego bezstronnego portalu informacyjnego


bh, źródło: independent

Zobacz również