Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował apel do Ministerstwa Edukacji o rozpoczęcie negocjacji nt. kilkunastoprocentowych podwyżek dla nauczycieli.

Jak dowiedziała się Rzeczpospolita, ZNP z uwagi na pogarszające się nastroje wśród pedagogów, rozważa także „wzmocnienie formy komunikacji”.

Związek obliczył, że średnia wynagrodzenia nauczyciela w Polsce wynosi 3661 zł, podczas gdy średnia krajowa w 2014 to 4004 zł. Ostatnia podwyżka wynagrodzeń pedagogów miała miejsce w 2012 roku.

Ministerstwo Edukacji na razie milczy.

źródło: rp.pl

...

Zobacz również