Sprawę Arkadiusza Kraski, który od 18 lat niewinnie odbywa karę za podwójne morderstwo opisywaliśmy już wcześniej tutaj. Teraz prezentujemy wywiad z jego siostrą, Dorotą.

 – Dlaczego Arek nie chce być ułaskawiony?

– W tym momencie sprawa zostałaby zamknięta, a on nadal byłby z łatką zabójcy. Mój brat jest ofiarą systemu. Jeśli będzie trzeba odsiedzi do końca swoich dni. Jest człowiekiem niewinnym i prosi tylko o rzetelne ponowne przeprowadzenie procesu.

 – Możesz powiedzieć jak doszło do zatrzymania Arka?

– Trzy dni po zabójstwie zatrzymano brata. Po zrobieniu oględzin, gdyż zdarzenie poprzedziła bójka, wypuszczono Arka na wolność. Po 2 tygodniach zatrzymano ponownie. Wtedy znany był już portret pamięciowy zabójcy. Nie odpowiadał on opisowi Arka. Podczas okazania na komisariacie zawsze był jako osoba nr 4. Na tej podstawie został rozpoznany. Jak się później dowiedzieliśmy od policjanta, było to wbrew procedurze. Osoba oskarżona na każdym okazaniu winna mieć inny numer. Niestety adwokat, którego dostał zamiast go bronić, sprawdzał co wie i czy komuś może zaszkodzić.

 – Jak wyglądał proces?

– To był trudny i smutny proces. Arek był traktowany jak najgorszy przestępca… Według mnie, sędzia był od razu nastawiony na skazanie go. Odmówiono mu prawa do poddania się badaniu wariografem oraz prawa do zadawania pytań świadkom incognito. Pobrane ślady zapachowe nie wykazały śladów mojego brata. Na łuskach nie było jego odcisków palców. Świadkowie incognito 8 razy zmieniali zeznania. Na jednym ze świadków wymuszono zeznania… jednak sąd nie dał temu wiary… Przy ogłoszeniu wyroku sędzia wyraźnie powiedział, że zachodzi prawdopodobieństwo, iż Arek jest winny zarzucanego mu czynu… Czy na tej podstawie można kogoś wysłać za kratki do końca życia?! Arek po ogłoszeniu wyroku płakał, wył, klękał przed Panią Ewą (płacz siostry)

 – Czy to prawda, że rodzina jednego z dwóch zabitych nie wierzy w winę Arka?

– Zarówno mama jak i brat Marka mówią, że do końca swoich dni będą walczyć o niego, bo został wrobiony.

 – Czy prawdą jest, że sędzia kazał zniszczyć dowody świadczące na jego korzyść?

– Tak. Po 5 latach Arek dostał pismo, że zniszczono je, bo były bezwartościowe.

 – Czy miałaś dostęp do akt? Widziałaś zdjęcia które tam są?

– Nie. Tylko z informacji od adwokata i Pani Ewy Ornackiej wiem, że nie było nawet opisu zdarzenia. Arek w czasie kiedy doszło do zabójstwa był w domu ze swoją ówczesną partnerką i kolegą. Odbierał w tym czasie telefon stacjonarny. Jednak sąd nie wziął pod uwagę bilingów, a partnerka i kolega Arka dostali wyrok za składanie fałszywych zeznań.

 – Wiem, że odwiedziłaś brata w areszcie…jak wyglądały te widzenia?

– To był widok, którego nie zapomnę końca życia…pierwsze 5 lat Arek był w izolatce na oddziale dla niebezpiecznych więźniów… przyprowadzano go w łańcuchach… skuto go kajdankami na rękach i nogach…nie mogę mówić, zawsze plącze jak o tym myślę… Pani prokurator Zapaśnik, która prowadziła sprawę Arka została od niej odsunięta, gdyż uważa, że to nie Arek jest winny.

 – Co na dzień dzisiejszy dzieje się w sprawie Arka?

– Wczoraj otrzymaliśmy informację od redaktor Ewy Ornackiej, która zwróciła się do Rzecznika Praw Obywatelskich. Pozwolę sobie ją przytoczyć:

„Szanowna Pani Redaktor, Rzecznik na wniosek osoby bliskiej dla pana Arkadiusza Kraski oraz na wniosek jego obrońcy bada sprawę pana Kraski pod kątem zasadności wniesienia kasacji na jego korzyść od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 3 lipca 2001 r. o sygn. akt II AKa 235/01. W dniu jutrzejszym (tj. w dniu 31 maja 2017 r.) zostanie skierowane pismo do Sądu Okręgowego w Szczecinie z prośbą o nadesłanie akt o sygn. III K 210/00. Ponadto, o stanie sprawy zostaną powiadomieni wnioskodawcy oraz bezpośrednio zainteresowany. Z kolei, po przeanalizowaniu powyższych akt, wszystkie te osoby zostaną poinformowane o stanowisku zajętym przez Rzecznika Praw Obywatelskich w omawianej sprawie. W chwili obecnej nie jest możliwe wskazanie terminu, kiedy zostanie udzielona ta ostateczna odpowiedź.”

autor: Dorota Zacharek, Adam Lypsky

...

Zobacz również