W Kiszyniowie odbył się marsz zwolenników zjednoczenia Mołdawii z Rumunią. Według miejscowych mediów wzięło w nim udział ok. 2 tysięcy osób. Zwolennicy unii wystąpili z propozycją skierowaną do ukraińskich władz. Mołdawianie proponują zamianę polegającą na przekazaniu Ukraińcom terenów Naddniestrza w zamian za południe historycznej Besarabii oraz część Bukowiny. Wspomniane terytoria są obecnie częściami obwodu odeskiego oraz czerniowieckiego.

Propozycja została przedstawiona podczas obrad tzw. „Rady krajowej 2” – nieformalnego parlamentu liczącego 101 posłów. Organizacja zajmuje się szerzeniem idei zjednoczeniowej, przygotowywaniem strategii oraz dokumentów niezbędnych do przyszłego zjednoczenia dwóch państw.

Według redaktora gazety Literatura i Sztuka, która reprezentuje Związek Pisarzy Mołdawii do zjednoczenia musi dojść w marcu 2018 roku, czyli w setną rocznicę wejścia rumuńskich wojsk na terytorium dzisiejszej Mołdawii oraz decyzji o przyłączeniu terenów do Rumunii.

W stolicy manifestowali także przeciwnicy zjednoczenia. Igor Dodon z Partii Socjalistów Republiki Mołdawii zaapelował do polityków oraz społeczeństwa, aby jak najszybciej powstrzymali zwolenników unii. Dodon stwierdził, że ich działania doprowadzą do likwidacji kraju oraz wojny domowej. Polityk podkreślił, że Mołdawia jednoczy obywateli wielu narodowości: Mołdawian, Rumunów, Rosjan, Ukraińców, Gagauzów, Bułgarów i innych, a samych Rumunów postrzega jako „sąsiadów i przyjaciół Mołdawii”, poprosił jednak aby uszanowali niepodległość Kiszyniowa.

Przeprowadzony w grudniu sondaż wskazuje, że ideę zjednoczenia z Rumunią popiera 21 % mieszkańców Mołdawii. Koncepcja cieszy się znacznie większym poparciem w Bukareszcie – popiera ją prawie 68 % Rumunów.

ZOBACZ TAKŻE: Rumunia zjednoczy się z Mołdawią? Jest poważny projekt

Józef Gawron

źródło: tass.ru

...

Zobacz również