W sobotę weszła w życie ustawa mająca za zadanie pomóc młodym ludziom w zakupie pierwszego mieszkania bądź domu z rynku pierwotnego. Zabezpiecza również firmy prowadzące wynajem przed nieuczciwymi lokatorami, a także wprowadza nowe zasady zwrotu podatku VAT na materiały budowlane.

Od wprowadzenia ustawy, poza osobami fizycznymi, wynajmować mieszkania będą mogły także osoby prawne.

„Najem okazjonalny dla podmiotów gospodarczych jest dopełnieniem dla funkcjonującego dotychczas najmu okazjonalnego dla osób fizycznych” – Piotr Styczeń

Wiceminister budownictwa w rozmowie z PAP  twierdził również, iż w porównaniu z poprzednimi przepisami dotyczącymi radzenia sobie z nieuczciwymi lokatorami, ustawa Mieszkanie dla Młodych spowoduje, że  „obie strony będą mogły się umówić, że rezygnują z części ochrony w imię dobrze pojętego interesu dwóch stron”.

Od wczoraj umowa najmu okazjonalnego będzie zawierana na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat, zaś dołączenie do niej oświadczenia najemcy o poddaniu się egzekucji opuszczenia lokalu na postawie umowy stanie się koniecznością. Wymagane będzie również oświadczenie wynajmującego o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy oraz wskazanie przez wynajmującego lokalu, w którym mógłby zamieszkać w przypadku konieczności opuszczenia wynajmowanego mieszkania.

W ustawie zostały również określone zasady programu rządowego Mieszkanie dla Młodych, który rusza od stycznia 2014 r. Program ma pomóc osobom do 35 roku życia, zaś będą nim objęte następujące osoby:

– Rodzina bezdzietna i singiel otrzymają od państwa 10 procent ceny mieszkania

– Rodzina lub osoba samotna z potomstwem otrzymają 15 procent ceny mieszkania, zaś jeśli w przeciągu 5 lat od zakupu urodzi się trzecie bądź kolejne dziecko, dodatkowe 5 procent.

Wsparcie dla osób budujących dom polegać zaś będzie na wspomnianym wcześniej zwrocie części VAT za materiały budowlane.

Program potrwa do 2018 r. zaś po ocenie skutków, zostanie rozważona możliwość jego przedłużenia.

Zobacz również

Naczelny poganiacz kmiotów z polskiej sceny politycznej, biesiadnik i artysta