Przecież to ci żołnierze Powstania Warszawskiego swoją obecnością, walką, niezmożoną wytrwałością i determinacją przez te wszystkie dziesiątki lat awansowali do rangi narodu niepodległego. To oni sprawili, że możemy dzisiaj z podniesionym czołem stanąć naprzeciw wszystkich trudności, że możemy dzisiaj wierzyć, że jest szansa na skuteczną walkę o odbudowę państwa i niepodległości

Nie było w dziejach Polski, Europy i chyba w dziejach cywilizacji zachodniej wydarzenia porównywalnego z Powstaniem Warszawskim. To była niebywała ofiara krwi, męstwa, determinacji, ale i straszliwych kosztów, jakie poniosła Warszawa i naród Polski, których ciężar odczuwamy po dzień dzisiejszy.

Nie musimy ryzykować własną śmiercią, ale musimy mieć odrobinę odwagi moralnej, mieć świadomość godności narodowej i świadomość obowiązku państwowego, bo za to państwo nie jako zabawkę obcych, ale za to państwo jako państwo niepodległe, suwerenne, narodowe, oparte na chrześcijańskich wartościach, setki tysięcy ludzi położyło życie.

Ta krew nas dzisiaj zobowiązuje do obrony niepodległego państwa polskiego. Wojsko polskie swój obowiązek wypełni.

...

Zobacz również