Protest opozycji nie zakończyłby się tak szybko, gdyby nie pomoc Matki Boskiej i modlitwa Prawa i Sprawiedliwości.

Trzeba to sobie jasno uświadomić, nie byłoby tak skutecznego i szybkiego działania, jakie zrealizowało kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości: premier Kaczyński, marszałek Kuchciński, klub parlamentarny; nie byłoby zapewne tej skuteczności, gdyby nie obecność kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości 23 grudnia 2016 roku przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Nie ma wątpliwości, że ta nasza wspólna modlitwa wówczas była dobrym znakiem, dobrą zapowiedzią i jednym z wielu skutecznych działań, jakie zadecydowały w dniu 12 stycznia.

Ludzie, którzy dają temu legitymację i przywołują tamte czasy i tamte argumenty, nie tylko powinni się wstydzić, ale też powinni zniknąć jako działacze publiczni i ludzie polskiej kultury, polskiej sztuki, polskiego zaplecza intelektualnego, bo po prostu Polsce szkodzą

...

Zobacz również