Jako libertarianin sprzeciwiam się ograniczaniu wolności ludzi i organizowaniu ich życia według utartego schematu. Mimo to, moim wyobrażeniem społeczeństwa wolnego, jest społeczeństwo oparte na modelu konserwatywnym. Czy takie założenie wyklucza wolność? Niekoniecznie.

Każdy z nas, czy to jako naród, czy osobnicza jednostka, jest częścią cywilizacji, zwanej europejską. Cywilizacja ta od zawsze oparta była na pewnych wartościach. Jej filarem jest kanon norm postępowania oparty o wiarę chrześcijańską. Właśnie wiara w te wartości przyniosła naszej wspólnej cywilizacji wiele sukcesów. Odejście od tego modelu społeczeństwa powoduje patologie. Idealnym tego przykładem jest postępująca globalizacja. Przemieszenie się dwóch, często bardzo zbieżnych modeli cywilizacji przynosi fatalne skutki. Dochodzi do sytuacji, gdzie pod przykrywką oskarżeń o dyskryminację, czy ograniczanie wolności wyznań, przyjezdni stają ponad prawem, starając się przy tym rozpowszechnić zwyczaje panujące w ich okręgu kulturalnym.

Powstanie cywilizacji i wyklarowanie się wśród niej pewnych schematów działania i postępowania jest procesem długoletnim. Podstawą rozpowszechniania się i rozwoju danej cywilizacji jest proces socjalizacji. Każdy z nas, jako dziecko, funkcjonował w cywilizacji której jesteśmy częścią, co miało wpływ na ukształtowanie się naszego własnego kodeksu moralnego.  Właśnie przez procesy socjalizacji, oraz obcowanie z jednostkami w większości trzymającymi się wartości konserwatywnych, sami trzymamy się obowiązujących norm postępowania.

Konserwatyzm przejawia się nie tylko w kwestiach typowo światopoglądowych, ale również w poszanowaniu tradycji oraz historii. Nie ma lepszego narzędzia do poprawy rozpowszechniania tych wartości, niż wolny rynek. Obecnie lekcje historii w państwowych szkołach są często bardzo stronnicze, oraz zakłamane. Wolny rynek spowodowałby konkurencję w gałęzi gospodarki jaką jest szkolnictwo, przez co wiele prywatnych placówek wychodziłoby z niekonwencjonalnymi programami nauczania, które miałyby na celu zainteresować uczniów, a przy tym wpoić im jak najlepszej jakości wiedzę.

Jak wspominałem, cywilizacja europejska w swojej świetności odniosła wiele sukcesów. Jej postępująca degradacja, której jesteśmy świadkami przynosi fatalne skutki. Kapitalizm jest systemem gospodarczym, który  pobudza w ludziach pęd za sukcesem. Nagradza takie wartości jak pracowitość, czy przedsiębiorczość. Łatwo wyciągnąć wniosek, że jeśli system ten oczekuje takich cech charakteru od jednostek, to będzie oczekiwać tego samego od ogółu społeczeństwa. Historia pokazała, że to właśnie konserwatyzm zapewnia nam sukces. Jesteśmy świadkami tego, że inne modele cywilizacyjne przynoszą Europie negatywne skutki. Jednostki w systemie wolnorynkowym, same z siebie kierować będą się sprawdzonymi wartościami konserwatywnymi, wiedzą o tym, że przyniosą one im sukces. Poza tym, wspomniany przeze mnie wcześniej proces socjalizacji powoduje, że trudno byłoby wygryźć pewne utarte normy z terenu naszego państwa.

Jedyną receptą na sukces w obecnych czasach, jest uwolnienie drzemiącego w ludziach potencjału. Potencjału, tłumionego poprzez gospodarkę idącą w stronę socjalizmu. Uwierzmy w ludzi: w ich ambicje, oraz odpowiedzialność. Nie musimy bać się tego, że społeczeństwo wolne, nieograniczone w swoim postępowaniu, doprowadzi do degradacji panujących wartości. Człowiek wolny zauważy, że te wartości są atrybutem potrzebnym do tego, by osiągnąć sukces.

Zobacz również

Student II roku politologii. Libertarianin. W zderzeniu z realną polityką stara się zachować dozę zdrowego rozsądku. Główne zainteresowania to: filozofia polityczna, austriacka szkoła ekonomii, oraz historia Kresów Wschodnich. Od niedawna blogger: www.tworczaopinia.blogspot.com