Nowoczesna Platforma może mówić o sukcesie. Dwa lata „ciężkiej pracy” przy szkalowaniu Polski nie poszło na marne. 
O ile zgadzam się, że PiS siermiężnie i bezpardonowo zawłaszcza Państwo, dąży do władzy autorytarnej i „wycina” absolutnie wszystko, co niepisowskie, to nigdy nie pogodzę się z targowickim sposobem załatwiania problemu. Nigdy nie zgodzę się na donosicielstwo i żądania „bratniej pomocy” od obcych Państw – czy to w postaci rezolucji, czy czołgów.

Mieliście, zdrajcy i kapusie z PO, osiem lat, aby wprowadzić takie zmiany ustrojowe, które uniemożliwiłby autorytarne metody sprawowania władzy. Mieliście osiem lat, żeby np. stworzyć ustawę o obligatoryjnym referendum dla władz, która to instytucja uniemożliwiłaby PiS-owi władzę absolutną. Ale Wam pasował taki system! Bo wierzyliście, że ten „święty Graal”, ta bolszewicka Konstytucja z 1997, która zwycięskiej partii daje władzę bezgraniczną, będzie na wieki należeć do Was. Że na wieki rządzić będziecie. Nie robiąc nic w kwestii zmiany ustroju, zajechaliście siebie i nas – Obywateli.

Na koniec – choć uważam, że PiS przekroczył granice arogancji, pychy i chciwości – powiem Wam jedno, kapusie platformiane. Hańba Wam! Sprawy polskie załatwia się w Polsce. A skoro nie potraficie – won z Polski. Postarajcie się o azyl polityczny, status uchodźcy czy co tam chcecie i zostańcie w tej Brukseli, czy Strasburgu. Mieliście, uchole, osiem lat na zmianę ustroju. Więc teraz nie płaczcie.

Paweł Kukiz

9 największych kompromitacji totalnej opozycji


Ile aut ma Beata Kempa? Kto by pomyślał! Prześwietlamy sekrety majątkowe polityków

...

Zobacz również