Kto to jest nadawca? Proste informacje o nadawcy

Kto to jest nadawca? Proste informacje o nadawcy Źródło: Pixabay/jackmac34

Kto to jest nadawca? Wydaje się, że wszyscy doskonale znają odpowiedź na to pytanie. Jednak nawet prosta wiedza wymaga czasami odpowiedniego uporządkowania.

Kto to jest nadawca? Jest to termin używany na co dzień. Jest to rzeczownik, nad znaczeniem którego nikt się już nie zastanawia. Warto czasem zajrzeć do źródeł, aby przekonać się, jakie jest jego podstawowe znaczenie i czy by na pewno prawidłowo używamy tego słowa. Język polski potrafi być zaskakujący.

Słowo "nadawca" przywodzi na myśl takie dziedziny jak komunikacja i telekomunikacja. To właśnie tam wyraz ten ma swoje źródło. Kiedyś nadawcą była jedynie osoba wysyłająca list. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii słowo to zyskało dużo szersze znaczenie. Dziś można mówić już o nadawcy wiadomości e-mail, nadawcy wiadomości SMS czy nadawcy wiadomości fax. 

Kto to jest nadawca? Co ten termin oznacza w języku polskim?

Słownik Języka Polskiego wypowiada się w sposób bardzo jasny. Nadawcą jest ten, kto wysyła list lub przesyłkę. Pole znaczeniowe jest jednak dużo szersze i nie ogranicza się jedynie do form pisanych. Specjaliści mówią, że słowo to może być też związane z wypowiedzią ustną. 

W dosłownym znaczeniu nadawcą jest osoba, która formułuje wypowiedź w postaci mówionej lub pisanej. Język polski dopuszcza więc używanie słowa "nadawca" jako określenie osoby, która przekazuje jakąś wiadomość ustną, podaje konkretną informacje, czy zwraca się pod czyimś adresem za pomocą słów.

Kim jest nadawca? Są też bardziej fachowe definicje

Oprócz definicji sformułowanych przez językoznawców, istnieją również bardziej techniczne i skomplikowane wyjaśnienia. Termin "nadawca" - jak już wcześniej zostało wspomniane - przynależy do telekomunikacji. Według definicji jest to określenie służące do zidentyfikowania podmiotu będącego źródłem transmisji lub komunikatu. 

Specjaliści w dziedzinie komunikacji wytłumaczą, że nadawca wysyła informację używając kodu przy pomocy fizycznego medium transmisji. Zaskakującym faktem może być również to, że nadawcą może być też urządzenie, aplikacja lub użytkownik. 

Kto to jest nadawca? Odpowiedź na to pytanie nie jest skomplikowana. Jednak wyraźnie widać, że oprócz podstawowych i powszechnie znanych znaczeń istnieją również bardziej syntetyczne i fachowe definicje.  
 

Następny artykuł