Świat obiegła kolejna, absurdalna wieść prosto z Europy Wschodniej. Od 1 stycznia, bezrobocie na terenie Białorusi będzie uznawane za przestępstwo. Decyzja Łukaszenki wywołała sporo kontrowersji.. a zarazem głośnego śmiechu.

Co będzie konsekwencją wprowadzenia takiego prawa? Oczywiście jeden wielki absurd i wszechpanujący bałagan. Rynek odpowie na to bezsensowne prawo w sekundę. Miejsce pracy stanie się rzeczą nade wszystko pożądaną, co doprowadzi do ogólnego wyzysku. Pracodawcy będą mogli dyktować warunki, na które zastraszone potencjalnym złamaniem prawa społeczeństwo będzie musiało przystać. Wartość pracy momentalnie spadnie. Popyt na nią przewyższy popyt. Efektywność pracy zacznie drastycznie spadać w dół. Ludzie będą polować na każdy jeden etat, nie posiadając koniecznie stosownych kwalifikacji. Rynek zasypią fikcyjne miejsca pracy – doprowadzi to do wzmożonej korupcji, na której bogacić się będą właściciele przedsiębiorstw, mający możliwość tworzenia takich miejsc.

Podane wyżej argumenty w idealny sposób ilustrują to, jak socjaliści dbają o ludzi pracy. Nic, poza wolnym i skorumpowanym od regulacji rynkiem nie może zapewnić obywatelom dobrobytu. Ostatnią rzeczą, która mogłaby to uczynić, jest przymus. Potencjalna chęć poprawy rynku pracy i sytuacji pracowników nadaje specjalne przywileje, wynikające z zajmowanej pozycji, przedsiębiorcom. Rozwiązania lewicy, jak zresztą zwykle, przynoszą całkowicie odwrotne skutki, niż było planowane.

Oczywiście, jeśli planowana reforma wejdzie w życie, wybuchnie polityczna dyskusja. W jaki sposób, konsekwencje wprowadzenia takiego prawa będzie tłumaczyć lewica? Jak zawsze. Za prowodyra sytuacji ekonomicznej: niskich płac, wzmożonej korupcji i wszechpanującego wyzysku uważać będzie przedsiębiorców. Bo po co patrzeć na to, przez jaki czynnik taka sytuacja się zrodziła? I znów ten wstrętny, krwiożerczy kapitalizm…

Zobacz również

Student II roku politologii. Libertarianin. W zderzeniu z realną polityką stara się zachować dozę zdrowego rozsądku. Główne zainteresowania to: filozofia polityczna, austriacka szkoła ekonomii, oraz historia Kresów Wschodnich. Od niedawna blogger: www.tworczaopinia.blogspot.com