1 czerwca Komisja Europejska przyjęła opinię o stanie praworządności w Polsce. Teraz, każdy może zapoznać się z jej treścią.

Opinia została wydana ze względu na kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Rozpoczęta przez PO, a następnie podgrzewana dzięki walce Komitetu Obrony Demokracji i PiS afera może – zdaniem KE – zagrozić polskiej demokracji.

Zdaniem Komisji Europejskiej, polska sytuacja prawna nie jest najlepsza.

– W opinii KE w Polsce istnieje poważne zagrożenie dla rządów prawa – czytamy.

Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, KE prawdopodobnie wyda dla Polski zalecenia. Niewywiązanie się z nich w określonym terminie może skutkować nałożeniem na nasz kraj sankcji z artykułu 7. Traktatu o Unii Europejskiej.

Zaniepokojona stanem demokracji w Polsce jest również Komisja Wenecka. O jej opinię w tej sprawie poprosił poseł PiS i minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.

źródło: wprost

...

Zobacz również