Komisja Europejska postanowiła przejść do kolejnego etapu w przepychance z polskimi władzami. Tym razem unijna instytucja opublikowała 4 zalecenia dla Polski. W następnym etapie kontroli praworządności w naszym kraju mogą się już pojawić sankcje. 

O przepychankach i kolejnym kroku Komisji Europejskiej mówił dziś na konferencji jej wiceszef, Frans Timmermans.

ZALECENIA KOMISJI WENECKIEJ

1. Respektowanie i pełne włączenie do systemu prawa wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 3 i 9 grudnia 2015 roku. Umożliwienie orzekania trzem sędziom Trybunału, nominowanym zgodnie z prawem w październiku 2015 roku przez poprzedni rząd.

2. Opublikowanie i pełne włączenie orzeczenia TK z 9 marca 2016 roku, dotyczącego samego Trybunału Konstytucyjnego, łącznie z powiązanymi wyrokami i zadbanie o to, aby publikacja wyroków w przyszłości następowała automatycznie i niezależnie od żadnych decyzji władzy wykonawczej lub ustawodawczej;

3. Upewnienie się, że jakakolwiek reforma ustawy o Trybunale Konstytucyjnym respektuje wyroki TK dotyczące Trybunału, włączając te z 3 i 9 grudnia 2015 roku oraz wyrok z 9 marca 2016 roku, a także w pełni bierze pod uwagę opinię Komisji Weneckiej. Tak samo upewnienie się, że efektywność Trybunału Konstytucyjnego jako gwaranta konstytucji nie jest podważana przez nowe przepisy – czy to z osobna, czy przez efekt połączenia regulacji;

4. Upewnienie się, że Trybunał Konstytucyjny może badać konstytucyjność nowej ustawy o TK przyjętej 22 lipca 2016 roku, zanim wejdzie ona w życie. Tak samo jak upewnienie się, że osąd Trybunału w tej kwestii zostanie opublikowany i w pełni zastosowany.

Konflikt w sprawie Trybunału Konstytucyjnego trwa już w Polsce bardzo długo, aczkolwiek na horyzoncie wciąż nie widać szansy na kompromis. Temat stał się kością niezgody pomiędzy rządem i opozycją, jak również podzielił społeczeństwo.

Polub fanpage pluralistycznego, bezstronnego portalu:

Zobacz również

...