Chociaż papież Franciszek jest w znacznej większości uwielbiany przez wiernych oraz media za swoją otwartość i szczerość, konserwatywne środowiska religijne od początku jego pontyfikatu pozostają ostro podzielone. Niektórzy sądzą nawet, że nie jest on wcale legalnie wybranym dostojnikiem. Największym problemem Franciszka pozostają jednak wątpliwości kardynałów związane ze szczegółami jego nauczania. Obie strony mają już chyba dość coraz bardziej kontrowersyjnej sytuacji.

Carlo Caffarra, Walter Brandmüller, Raymond L. Burke i Joachim Meisner to kardynałowie, którzy 25 kwietnia wysłali do papieża Franciszka bardzo ważny list. Kapłan otrzymał go 6 maja. Dotyczył on szczegółów nauczania, które zawarł w swojej adhortacji apostolskiej oraz kazaniach. Kardynałowie nie byli pewni, jak interpretować słowa papieża, które na nowo podzieliły wiele diecezji. Do tej pory nie otrzymali jednak odpowiedzi.

Kapłani postanowili więc poprosić o audiencję. Zaznaczyli, że wspierają Franciszka oraz chcą mu pomagać, dlatego muszą dowiedzieć się, co tak naprawdę miał na myśli w swoich kazaniach. Według nich wpłynie to prawidłowo na cały Kościół. Nie wiadomo jeszcze, jak papież odpowie na ich prośbę.

Wątpliwości kardynałów dotyczą między innymi słów Franciszka na temat udzielania komunii osobom rozwiedzionym żyjącym w nowych związkach. Innym ważnym zagadnieniem jest dla nich pytanie o istnienie niepodważalnych norm moralnych, wartość sumienia oraz los człowieka, który przez lata żyje, łamiąc przykazania. Cały Kościół czeka więc teraz wraz z kapłanami na szereg istotnych odpowiedzi. Wciąż nie wiadomo jednak, kiedy nadejdą.

...

Zobacz również