Klienci nabici w butelkę czyli fałszowanie składu napoju

fot:http://www.hurtidetal.pl

Okazuje się, że popularny wśród sportowców napój OSHEE for Runners przez najbliższy czas będzie kojarzony wyłącznie z jednym uczuciem – niesmakiem. Biegacze i inni sportowcy sięgali po napój ze względu na zawarty w nim kolagen, czyli cenne dla naszych stawów, skóry i kości źródło białka.

Według informacji Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Krakowie, który przebadał zawartość napoju, nie zawiera on takiej ilości kolagenu, o której informował producent. Okazuje się, że deklarowana ilość substancji, która przyciągnęła do produktu wielu sportowców okazała się być wyłącznie napisem na etykiecie napoju.

Wobec firmy wszczęte zostało postępowanie administracyjne przez Inspekcję Sanitarną, w związku ze złym oznaczeniem produktu. Wywołało to reakcję OSHEE Polska, które wycofało reklamy oraz zapowiedziało poprawienie etykiet produktu. Tym razem z faktyczną zawartością składników w napoju. Reakcja ta spowodowała umorzenie postępowania przez Inspektorat. Problemy firmy jednak jeszcze się nie skończyły. Powiatowy Inspektor Sanitarny skierował do Państwowego Inspekcji Sanitarnej wniosek o ukaranie OSHEE Polska za nieprawidłowości w oznaczaniu produktów.

Kara pieniężna, jaka spotka firmę za oszukiwanie klientów to jedna strona medalu. Drugą jest bardzo duża wizerunkowa strata OSHEE Polska, która nabiła swoich klientów w butelkę, a ci na pewno tego nie zapomną. Zamiast napoju idealnego dla sportowca otrzymali wodę z cukrem.

Okazuje się, że konsument długo jeszcze będzie musiał czekać na uczciwe traktowanie ze strony sprzedawców co powinno być podstawą handlu.

Poniżej odpowiedż na zarzuty wystosowana przez Oshee:

„OSHEE Polska sp. z o.o., jako lider krajowego rynku napojów izotonicznych, jest najlepiej rozpoznawalną marką w ww. kategorii napojów funkcjonalnych. Jednym z produktów OSHEE jest izotonik OSHEE Isotonic for Runners. Produkt ten zawiera określoną na etykiecie zawartość białka, w tym głównie kolagenu. Nieprawdą jest więc sformułowanie pochodzące z artykułu dziennika FAKT, że „Okazało się, że napój nie zawiera określanych przez wytwórcę ilości tego cennego dla naszych stawów, kości i skóry białka”. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie (dalej: PPIS) w żadnym punkcie decyzji umarzającej postępowanie jako bezprzedmiotowe nie stwierdził, że podawane na etykiecie napoju OSHEE Isotonic for Runners dane dot. jego składu były albo są nieprawdziwe, a jedynie podkreślił, że OSHEE jest zobowiązane do podawania nie zaokrąglonych wartości substancji znajdujących się w produkcie (notabene okoliczność, że dane dot. zawartości białka, w tym kolagenu były wartościami zaokrąglonymi było wyraźnie zaznaczone na etykiecie), a konkretnej ilości tych substancji. Nie ma więc podstaw do twierdzenia, że napój izotoniczny OSHEE nie zawiera wskazywanych na jego etykiecie substancji.

Ponadto PPIS w swojej decyzji stwierdził, że dotychczasowe odwoływanie się OSHEE do korzystnych dla biegaczy właściwości kolagenu stanowiły jedynie nieprawidłowe (nie nieprawdziwe) oświadczenia żywieniowe w rozumieniu ustawodawstwa UE. Nieprawidłowość ta wynikała jedynie z okoliczności, że EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) nie potwierdziła właściwości odżywczych i fizjologicznych kolagenu, do których OSHEE odwoływała się dotychczas w reklamach oraz na etykietach swojego produktu. Nie zmienia to faktu, że produkt OSHEE zawierał i nadal zawiera kolagen, którego korzystne działanie na stawy jest podkreślane przez wielu lekarzy i specjalistów.

Zauważyć należy również, że OSHEE bezzwłocznie zareagowała na uwagi PPIS poprzez sprecyzowanie danych widniejących na etykiecie swojego produktu oraz wycofanie z emisji kwestionowanych przez organ reklam.

Reasumując, artykuł dziennika Fakt pt.: „Afera o skład znanego napoju! Kłamali na etykietach” jest artykułem stanowiącym znamienny przykład nierzetelności dziennikarskiej, jest publikacją pełną kłamstw i oszczerstw kierowanych w stronę OSHEE. Nie tylko w sposób oczywisty godzi w dobra osobiste spółki OSHEE Polska sp. z o.o., ale również może zawierać znamiona przestępstwa zniesławienia za pośrednictwem środków masowego przekazu typizowanego w art. 212 § 2 Kodeksu karnego.

Spółka OSHEE Polska wystosowała już do wydawcy dziennika Fakt żądanie sprostowania zamieszczonego artykułu i podjęła kroki prawne w obronie własnych interesów”

Żródło: fakt.pl

...

Zobacz również