Kijowski: Zróbmy to razem

Kijowski: Zróbmy to razem

W pierwszych słowach pragnę serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym wczorajsze Walne Zebranie Członków Regionu Mazowsze KOD odbyło się i odbyło się tak sprawnie i skutecznie. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich, więc tylko przypomnę, że całością przygotowań kierował Mikołaj Jarski, a zespół to kilkadziesiąt wspaniałych osób, które dwa tygodnie poświęciły na przygotowanie tego wydarzenia. Byłem pod wrażeniem efektów ich pracy. Dziękuję!

Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w Walnym. Mandaty pobrało ponad 800 osób, a najwytrwalsi spędzili wczoraj przy Bobrowiekiej w Warszawie około 17 godzin. Od 9 rano (wielu było wcześniej) do około 2 w nocy (zdaje się, że ostatni z organizatorów wyszli też trochę po 2) – w sumie to było dwudniowe Walne.
Dziękuję wszystkim gościom, którzy zechcieli nam towarzyszyć w tym ważnym wydarzeniu. Były osoby z wielu Regionów KOD w całej Polsce. Byli też goście specjalni, którzy w czasie proceduralnych przerw zgodzili się podzielić z nami swoimi przemyśleniami i refleksjami.
Ogromne podziękowania dla wszystkich kandydatów! To dzięki Wam kampania wyborcza od wielu dni miała wyraziste barwy i pokazała, że można się pięknie różnić, ale można też współpracować szanując te różnice i konstruktywnie dyskutując. Gratulacje dla wszystkich. Przede wszystkim dla tych, którzy tym razem nie uzyskali mandatu do udziału w organach Regionu. To dzięki Wam poznaliśmy wiele wizji naszego wspólnego działania i przekonaliśmy się, jak bardzo nam wszystkim zależy na przyszłości całego ruchu. Gratulacje dla tych, którzy zostali wybrani. Nagrodą będzie ciężka praca. Jestem przekonany, że świadomość poparcia przez wyborców będzie zastrzykiem pozytywnej energii i doda nam siły.
Na koniec chciałbym podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos. Mimo agresywnej negatywnej kampanii przeciwko mnie prowadzonej w krajowych mediach i na naszych wewnętrznych forach nie daliście się przekonać, że czarne jest białe, a białe czarne. Mam nadzieję, że stało się tak dlatego, że po przeszło 14 miesiącach dobrze mnie poznaliście w codziennych, wspólnych działaniach. Dziękuję Wam i obiecuję, że zrobię wszystko, żeby nie zawieść Waszego zaufania, wyciągnę lekcję z popełnionych błędów i nie dam pretekstów do tego typu kampanii szkodzących całej organizacji. Mam nadzieję, że skoro już staliśmy się drużyną, będziemy się wzajemnie wspierać i pomagać, a w efekcie razem zrobimy znacznie więcej, niż gdyby każde z nas działało osobno.
Osobne podziękowania dla tych, którzy w ostatnich tygodniach mnie wspierali i zawsze byli blisko. Przyjaciół poznaje się, kiedy jest ciężko, nie kiedy się odnosi sukcesy.

Wiemy, czego chcemy!

W czasie wczorajszo-dzisiejszego Walnego przyjęliśmy też kilkanaście Uchwał. Większość z nich ma wyrazisty charakter i jasno wskazuje oczekiwania oraz poglądy KODerek i KODerów z Mazowsza. Ten głos musi być nie tylko zauważony, ale i zrealizowany przez tych, którzy będą wytyczać strategię i program działania Regionu.
Jednoznaczne i wyraźne zobowiązania dla Zarządu Regionu muszą być po prostu wykonane. Regionalne Walne Zebranie Członków to najwyższa władza w Regionie i jej decyzje nie podlegają ocenie przez nikogo.
Dziękuję wszystkim uczestnikom Walnego za wskazanie kierunków. Tym, którzy otrzymali Wasz mandat będzie łatwiej go wypełniać dzięki tym wskazaniom.
Na koniec pragnę przypomnieć, że nikt nie jest wybrany na zawsze. Kadencja w naszym stowarzyszeniu trwa 3 lata. Ale to członkowie są najwyższą władzą. 20% członków Regionu może zażądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego w celu odwołania członków organów Regionu i powołania innych. Niech to będzie dla nas wszystkich ważne memento. Nasz mandat sprawujmy dla wyborców, nie dla siebie.

A teraz... DO ROBOTY!

Po pierwsze – mam świadomość, że w czasie kampanii podkreśla się podziały i uwidacznia różnice. W końcu jakoś musimy się odróżnić, żeby zdobyć poparcie. Ale teraz kampania się skończyła. Czas się zjednoczyć i wspólnie działać dla realizacji naszych celów i zadań.
Idźmy razem! Wszyscy wiemy, że w kampanii wystartowały dwa komitety wyborcze. Zaufanie wyborców jednak nie było rozdzielane według list, ale na poszczególne osoby. I w Zarządzie, i wśród delegatów, w Sądzie Koleżeńskim i w Komisji Rewizyjnej znaleźli się kandydaci z obu komitetów, a także tacy, którzy nie figurowali na żadnej z tych list. Jestem głęboko przekonany, że ich współpraca w organach Regionu będzie dobrym przykładem dla wszystkich KODerek i KODerów na Mazowszu.
Po drugie – zanim się rzucimy w wir pracy, przemyślmy dobrze, co właściwie i jak mamy robić. Dzisiaj jeszcze trzeba odpocząć, ale od poniedziałku zaczynamy pracę – najpierw koncepcyjną, potem ruszamy na salony i na ulice. W ramach wspólnie wypracowanego planu.
Po trzecie – jak mówiłem w czasie Walnego i pisałem w swojej prezentacji kandydata – wierzę, że KOD to ludzie a nie struktury. Że w KOD-zie nie może być władzy ani rządzenia, bo Zarząd i inne ciała statutowe mają pełnić rolę usługową i wspierającą.
Po czwarte – w czasie kampanii i w czasie Walnego przedstawiałem swoją koncepcję pracy Regionu. Oczywiście się z nią identyfikuję i będę ją wspierał. Ale nie zostałem wybrany na udzielnego księcia, tylko na członka zespołu. Dlatego nie będę teraz obiecywał Wam, co zrobimy. Nad tym będziemy pracować wspólnie.
A kiedy już wiemy co, wiemy kto, wiemy jak, pozwolę sobie powtórzyć... DO ROBOTY!
Wszyscy, bo KOD łączy, nie dzieli
Następny artykuł
Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj pikio.pl na: Google News