1. Solidarność to „Jeden drugiego brzemiona noście”.
  2. Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze.
  3. WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, DEMOKRACJA!
  4. WOLNE I NIEZAWISŁE SĄDY!
  5. Pięć osób postanowiło wydać wyrok zaocznie, bez dowodów, bez jakiejkolwiek informacji, bez rozmowy. Wśród nich współpracownik KOR-u, działacz prawdziwej Solidarności, tej pierwszej, współpracownik Amnesty International.
  6. To jest wyrok polityczny.
  7. Pięć głosów z siedmiu pozwoliło podpisać się za tysiące.
  8. Konstytucja RP, Art. 42 pkt. 3. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.
  9. Prawa człowieka są ważne!
  10. Jestem przekonany, że zwycięży solidarności i demokracja: KOD + SOLIDARNOŚĆ = POLSKA

Mateusz Kijowski

...

Zobacz również