Kanada przyjmuje coraz więcej imigrantów i nie tylko tych z terenów zagrożonych wojną. Rośnie bowiem liczba osób, które w Kanadzie szukają lepszego życia i nie uciekają by, uchronić swoje życie, ale je polepszyć. W samym 2015 roku Kanada status uchodźcy nadała… sześciorgu Polakom.

Już nie tylko Syryjczycy, ale także Polacy znajdują dom poza granicami swojej ojczyzny jako uchodźcy. Okazuje się bowiem, że swojego miejsca w Kanadzie szukają co roku Polacy pochodzenia romskiego.

Choć kanadyjskie władze nie chcą zdradzać powodów, dla których osoby te mają przenosić się z Polski do Kanady, wskazują na sprawy, jakimi zajmować się muszą urzędnicy koordynujący ich przyjęcie.

Ci natomiast w ostatnich latach wielokrotnie zwracali się do polskich władz o udostępnienie danych dotyczących ogólnej sytuacji Romów w Polsce i przysługującej im opieki medycznej. Kanadyjczycy wysyłali też zapytania do polskiej policji i prawników dotyczące zawiadamiania o przestępstwach i przebieg procesu sądowego.

Od 2001 roku w Kanadzie swoje miejsce znalazło 574 obywateli Polski. W minionym roku o status uchodźcy w Kanadzie starało się 18 osób. W 2014 roku takich osób było jeszcze więcej, bo 33. Najczęściej ludzie ci wnioskowali o „ochronę międzynarodową przed prześladowaniem lub poważną krzywdą we własnym kraju”.

Polub fanpage jedynego bezstronnego portalu informacyjnego


źródło: wp.pl
pt

...

Zobacz również