Do tej pory Konstytucja z 1997 roku zapewniała specjalną ochronę prawną barwom, godłu oraz hymnowi Rzeczpospolitej polskiej. Teraz jednak ma do nich dołączyć zupełnie nowy symbol.

„1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.
2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.
3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego.
4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej. 5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.” – czytamy w 28. artykule Konstytucji RP.

Ponadto, szczególny status prawny symbolom RP zapewnia także ustawa „o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych” z 1980 roku. To właśnie poprzez nowelizację tego dokumentu politycy chcieliby dopisać do listy kolejną pozycję.

Chodzi o przysługującą głowie państwa chorągiew, która w kraju funkcjonuje już od dłuższego czasu. Jej początki sięgają pierwszej połowy XX wieku. To właśnie w 1927 roku ustanowiono bliźniaczo podobną do obecnej Chorągiew Rzeczypospolitej. Pomimo długiego rodowodu, prawo nie gwarantuje chorągwi takiego statusu jak np. godłu.

Prezydencki proporzec to obecnie „płat tkaniny barwy czerwonej z wizerunkiem orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku płata, w obramowaniu wężyka generalskiego”

...

Zobacz również

Proporzec Prezydenta RP
Chorągiew RP z 1927 roku

Zobacz również