Nowelizacja ustawy o zgromadzeniach budzi ogromne emocje. Sam prezydent miał wątpliwości co do jej konstytucyjności.

Nowelizacja zmienia wiele kluczowych punktów ustawy. Kością niezgody jest zapis o zgromadzeniach cyklicznych. Wojewoda będzie mógł wydawać zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń publicznych w tym samym miejscu przez trzy lata z rzędu. W tym samym czasie organ gminy będzie decydował o zakazie organizacji kolidującego zgromadzenia.

Nowelizację wielokrotnie oprotestowywano. Jej przeciwnicy kojarzyli nowe zapisy z miesięcznicami smoleńskimi. Zarzucali władzy próby niedopuszczania możliwości manifestowania przeciwko miesięcznicom.

Zdaniem Andrzeja Bodnara, proponowane zmiany są niezgodne z prawem międzynarodowym.

 – Ten standard wyznaczony przez organizacje międzynarodowe nie jest spełniony w proponowanych przepisach projektu ustawy, bowiem przyznając pierwszeństwo jednym zgromadzeniom, jednocześnie uniemożliwia się przeprowadzenie innych w tym samym miejscu i czasie – argumentował Bodnar.

Zgodność ustawy z prawem kwestionował również sam Andrzej Duda. Prezydent skierował nowelę ustawy o zgromadzeniach do Trybunału Konstytucyjnego. TK uznał zapisy za zgodne z konstytucją tym samym obligując Dudę do podpisania nowelizacji.

...

Zobacz również