Reparacje wojenne to jeden z budzących największe emocje tematów w bieżącym, politycznym dyskursie. Po komentarzu strony niemieckiej przyszedł czas na stanowisko prezydenta.

W imieniu Andrzeja Dudy o kwestii reparacji wojennych wypowiedział się jego minister, Krzysztof Szczerski. Jego stanowisko jest bardzo dyplomatyczne. Szef gabinetu prezydenta oświadczył, że w sprawie reparacji najważniejsza będzie opinia MSZ. Nie podważa on jednak oczywistych strat, jakie Polska poniosła w czasie II Wojny Światowej.

Po pierwsze, jest oczywistym dla wszystkich, że Polska była pod podwójną okupacją Rosji Radzieckiej i Niemiec, doznała wielkich krzywd i zniszczeń. Wyrządzono polskiemu społeczeństwu niewyobrażalne szkody i straty ludzkie i majątkowe – przyznał Szczerski.

Jednocześnie szef gabinetu prezydenta zarzucił okupantom, że dziś nie biorą odpowiedzialności za straty, jakie w czasie wojny poniosła Polska.

To sprawa, która nie podlega dyskusji. Moralne w tym względzie winy ciążą i na Rosji Radzieckiej, i na Niemczech w sposób bezdyskusyjny, w związku z czym jest rzeczą haniebną, że dzisiaj zarówno jeden, jak i drugi kraj próbuje zrzucić winę z siebie i źle reaguje na każdy moment, kiedy się te zbrodnie wypomina – ocenił Szczerski.

Prezydencki minister przyznał, że sprawa nie może zostać rozwiązana na płaszczyźnie debaty publicznej. Wymagane jest podjęcie odpowiednich kroków prawnych.

Przede wszystkim musimy być wyposażeni w bardzo silne argumenty natury prawnej, bo to będzie bardzo poważny spór na gruncie prawa międzynarodowego – oświadczył prezydencki minister.

źródło: Interia

ZOBACZ TAKŻE

https://www.youtube.com/watch?v=1CuF_GBTFOQ

...

Zobacz również