Bez nazwy-1
Fot. Pixabay.com
Patryk Korzec - 25 Listopada 2018

Jakie dokumenty do 500 plus? Nie możesz zapomnieć o ani jednym!

Jakie dokumenty do 500 plus muszą być dołączone bezwzględnie? Które wnioski, zaświadczenia i oświadczenia koniecznie musimy złożyć w urzędzie, by uzyskać świadczenie? Poniżej prezentujemy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące 500 plus, dzięki którym wasze wnioski zostaną przyjęte bez problemu. 

500+ dokumenty 2018

Program Rodzina 500 plus uznawany jest za jeden z największych sukcesów partii PiS, jednak - jak to zawsze bywa w takich przypadkach - by móc z niego skorzystać, konieczne jest złożenie w urzędzie całego stosu odpowiedniej dokumentacji, bez której pieniędzy niestety nie zobaczymy. Poniżej prezentujemy wszystkie konieczne zaświadczenia, oświadczenia, wnioski i pisma, niezbędne do wydania pomyślnej decyzji o przyznawaniu naszej rodzinie atrakcyjnego świadczenia.

Jakie dokumenty do 500 plus 2018? 500+ jakie dokumenty 2018?

Zacznijmy od podstawowej informacji, iż świadczenie przyznawane i wypłacane jest na wniosek matki, ojca bądź opiekuna faktycznego/prawnego dziecka, oczywistym jest więc, że wniosek taki jest elementarnym dokumentem, który musimy wypełnić. Dokument o ustalenie prawa do pobierania świadczenia składane ma być w urzędzie gminy lub miasta osobiście, bądź też drogą elektroniczną.

Jakie dokumenty do 500+ na pierwsze dziecko 2018?Jakie dokumenty do 500 plus 2018 na pierwsze dziecko?

Program ten jest o tyle wyjątkowy, że nie obowiązuje jedynie czasowo, tzn. wypłacanie środków następuje aż do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, jednak aby otrzymać je na pierwszego potomka, trzeba spełnić odpowiednie warunki. Otrzymanie dofinansowania w tym przypadku zależne jest od poziomu przychodów. Miesięczny dochód rodziny nie może przekraczać 800 zł na osobę lub 1200 zł w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawności. W związku z tym konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów potwierdzających ten fakt. Oprócz tego konieczne jest także dołączenie kserokopii dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie, kserokopię skróconego aktu urodzenia dziecka, kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy), zaświadczenie ze szkoły (w przypadku dzieci ze szkół średnich oraz studiujących), zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach (jeśli dotyczy), informacja o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz oświadczenie o zapoznaniu się z informacją, iż każdą zmianę sytuacji dochodowej należy aktualizować.DALSZA CZĘŚĆ TEKSTU POD GALERIĄ
PieniądzeCo nam dało 500 plus? 8 zaskakujących efektówCzytaj dalej

Jakie dokumenty do 500 plus 2018 na drugie dziecko?

Rodzina 500 plus w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na drugie dziecko nie podlega żadnemu kryterium dochodowemu, dlatego też wśród dokumentów do złożenia w urzędach nie znajdziemy nic dotyczącego naszych przychodów. Do odpowiedniej instytucji zanieść musimy (lub złożyć online):
  1. kserokopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze,
  2. kserokopię aktualnego zupełnego aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany,
  3. w przypadku rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi zgodnie z planem wychowawczym ustalonym przez sąd, należy dostarczyć kserokopie takiego planu gdyż świadczenia będą wypłacane proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki,
  4. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego: -zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka -prawomocne orzeczenie sądu orzekającego rozwód lub separację -orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka
  5. oświadczenie o zapoznaniu się z informacją, iż każdą zmianę sytuacji dochodowej należy aktualizować

Jakie dokumenty do 500+ na pierwsze dziecko forum

Radzimy, by kompletując niezbędne dokumenty w razie wątpliwości kontaktować się z właściwymi dla swojego miejsca zamieszkania urzędami, by uniknąć ewentualnych pomyłek, które skutkować mogą odmową objęcia rodziny programem Rodzina 500 plus. Poszukiwane na prywatnych forach bądź czatach informacje często są skrótowe, niedokładne lub oparte na plotkach niepotwierdzonych przez odpowiednie urzędy. Ostatecznie konieczne może być ponowne kompletowanie dokumentacji lub doniesienie brakujących pism.ZOBACZ TAKŻE:
  1. Gdzie mieszka Agnieszka Chylińska? Dom Agnieszki Chylińskiej to pałac!
  2. Piotr Żyła: Nowa dziewczyna to jego największa tajemnica
  3. Co ugotować na święta Bożego Narodzenia. Proste i przepyszne przepisy!
  4. Znaki zodiaku i ich idealne połączenia. Jakich kobiet szukają mężczyźni?
  5. Zdrada męża. Wiemy JAK SPRAWDZIĆ i co robić dalej PO ZDRADZIE
PaszportPolacy podzieleni jedną drobną zmianą. Nic już nie będzie takie samoCzytaj dalej
Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj pikio.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News