Jak sprawdzić, czy jest się ubezpieczonym? Przez internet lub w przychodni

Jak sprawdzić, czy jest się ubezpieczonym? Przez internet lub w przychodni Źródło: pixabay.com/rawpixel

Jak sprawdzić, czy jest się ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia? Osobie objętej ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje między innymi opieka zdrowotna, gdy jednak masz wątpliwości co do tego, czy możesz bezpłatnie udać się do lekarza pierwszego kontaktu bądź specjalisty, możesz sprawdzić swoje uprawnienia, nie wychodząc przy tym z domu.

Jak sprawdzić, czy jest się ubezpieczonym? To przydatna wiedza, kiedy chcemy bezpłatnie korzystać z usług różnego rodzaju lekarzy.

Zastanówmy się najpierw, kto podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Takie obowiązek nałożony jest na:

  • pracowników, zleceniobiorców i osoby prowadzące działalność gospodarczą,
  • studentów, dzieci i uczniów,
  • emerytów i rencistów,
  • bezrobotnych.

 - Faktem jest, że polska służba zdrowia jest obecnie w bardzo słabej kondycji. Mam wrażenie, że każdy zapytany o swoje doświadczenia z NFZ Polak będzie w stanie przytoczyć przynajmniej kilka przykładów na to, jak nieudolnie działa system państwowej opieki zdrowotnej w naszym kraju. Wystarczy zapoznać się z danymi i statystykami. Polska niestety plasuje się niemal zawsze na szarym końcu każdego z zestawień europejskich. Wydatki publiczne przeznaczone na opiekę zdrowotną  w 2018 roku stanowiły 4,67 proc. PKB, gdy średnia europejska to około 7 proc. PKB. Czas oczekiwania na wizyty lekarskie jest w Polsce niemal najdłuższy w Europie - krytykuje Paulina Gromadzka, Prezes Zarządu WDB HealthCare.

Ubezpieczenie zdrowotne NFZ - co to takiego? I jak sprawdzić?

Jednym z praw zagwarantowanych w Konstytucji jest prawo do ochrony zdrowia, jednak nie zawsze jest to bezpłatne, finansowane ze środków państwowych, świadczenie.

 - Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku - możemy przeczytać w art. 68 w Konstytucji RP.

Prawo doświadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego nabywa się od momentu zgłoszenia, jednak jest to niezależne od tego, czy składka została opłacona, czy nie. Płatnik (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą), pracodawca w przypadku pracownika, szkoła w przypadku ucznia bądź urząd pracy w przypadku bezrobotnego składa zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Dzięki Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, czyli systemowi państwowemu, istnieje możliwość potwierdzenia praw do świadczeń do opieki zdrowotnej. Zgromadzone tam informacje są na bieżąco aktualizowane, jednak dostęp do systemu mają jedynie osoby do tego upoważnione. 

Aby samodzielnie sprawdzić możliwość swoich prawo do świadczeń,  należy skorzystać ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Po zalogowaniu się na swój profil, należy przejść do zakładki Prawo do świadczeń. Jeśli będziecie korzystać z tej funkcji po raz pierwszy, musicie się zarejestrować, ponieważ tylko tak uzyskacie dostęp do swoich danych.

Jak sprawdzić, czy jest się ubezpieczonym? Przez Internet to łatwizna

Tylko lekarz, pielęgniarka lub pracownik przychodni ma dostęp do bazy danych zawartych z eWUŚ, czyli Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, system został dla nich stworzony w celu weryfikacji świadczeń pacjentów. Dlaczego? Od kiedy zniesiono obowiązek posiadania książeczek ubezpieczeniowych, trudno było sprawdzić prawo do korzystania z publicznej opieki lekarskiej. 

Pacjent może samodzielnie sprawdzić, czy jest ubezpieczonym, a co za tym idzie, ma prawo do korzystania z opieki lekarskiej. Najłatwiej zrobić to poprzez stronę ZUSu lub też posiadając Profil Zaufany ePUAP. Na jednej z tych stron należy wybrać zakładkę Ubezpieczony, a następnie Ubezpieczenia i płatnicy, tam zawarte są informacje o stanie ubezpieczenia. Kiedy zakładka jest pusta, możemy zacząć się martwić, ponieważ to oznacza, że ubezpieczenie wygasło lub podmiot (płatnik składek) nie zgłosił nas w terminie, więc ubezpieczeniem zostaniemy objęci dopiero w przyszłym miesiącu.

Istnieje jeszcze jedna opcja, najmniej prawdopodobna, w której dane na koncie nie zostały jeszcze uaktualnione. W razie takiej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

  1. Ile wynosi emerytura olimpijska? Sportowcy mają się o co starać?
  2. Jak i do kiedy wypełnić PIT? Wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu
  3. Ile można dorobić do emerytury żeby jej nie stracić? Emeryci chcieliby móc godnie żyć
  4. Ekwiwalent za urlop 2019: ile wynosi, jak go obliczyć?
  5. Kto może dostać urlop dla poratowania zdrowia? W jakim przypadku?
Następny artykuł
0 Skomentuj

Który Mikołaj Krawczyk cię urzekł?

Komentarze 0

Ocena artykułu