Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie warunki do pracy. Między innymi konieczna jest odpowiednia temperatura w miejscu pracy, dostęp do wody pitnej, a także cień.

Jeśli Twój pracodawca nie jest w stanie zagwarantować tego wszystkiego, może się okazać, że wyjdziesz wcześniej z pracy i zachowasz dniówkę. Żeby się udało, muszą być jednak spełnione pewne określone w przepisach warunki.

W normalnej sytuacji jest jeden problem. To pracodawca musi zaproponować wcześniejszy koniec pracy. Można wtedy wrócić do domu i zachować wynagrodzenie, bo było się gotowym do dalszej pracy. W tej sytuacji nie powstaje także obowiązek odpracowania czasu zwolnienia. Jeśli jednak szef uzna, że pomimo gorąca pracownicy mają pozostać na stanowiskach – tu już nie ma dyskusji.

Oczywiście pod warunkiem, że zachowano przepisy BPH, a praca nie zagraża życiu pracowników. Jeśli bowiem nie gwarantuje się bezpieczeństwa i higieny pracy – pracownik może zrezygnować z dalszego wykonywania pracy i nie musi oczekiwać zgody przełożonego. Musi go tylko poinformować. W takiej sytuacji także zachowa pełne wynagrodzenie.

Przepisy nie określają jednoznacznie, co to znaczy „zbyt wysoka temperatura”. Zwyczajowo przyjmuje się, że jest to ok. 30 stopni Celsjusza. Kodeks Pracy definiuje za to temperaturę minimalną, która wynosi 14 st. i 18 st. dla pracy biurowej.

Kiedy w biurze jest za ciepło, pracodawca zobowiązany jest zagwarantować cień (na przykład rolety w oknach) i wodę pitną. W takich warunkach nie wolno jednak zatrudniać młodocianych i kobiet w ciąży.

ZOBACZ TAKŻE:

https://www.youtube.com/watch?v=hE8DTQ0wSsc

...

Zobacz również