Ile można dorobić do emerytury żeby jej nie stracić? Emeryci chcieliby móc godnie żyć

Ile można dorobić do emerytury żeby jej nie stracić? Emeryci chcieliby móc godnie żyć Źródło: pixabay.com/geralt

Ile można dorobić do emerytury? Od 1 marca 2019 roku zmieniają się przepisy, lepiej sprawdzić czy dorabiając do emerytury nie spowodujecie zawieszenia lub zmniejszenia wysokości świadczeń.

Ile można dorobić do emerytury 2019

Ile można dorobić do emerytury od 1 marca 2019? W ustawie z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zawarty jest przepis mówiący o tym, że wysokość przysługującej emerytury, lub renty może ulec zmniejszeniu lub ulec zawieszeniu przez świadczeniodawcę w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia powyżej określonej kwoty progowej.

Najpierw, aby uzyskać prawo do emerytury, należy osiągnąć wiek emerytalny, obecnie jest to 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn, ale oprócz tego przepracować daną liczbę lat, okres składkowy wynosi co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn. Emerytura to świadczenie, które ma gwarantować wpływy pieniężne zabezpieczające byt na starość osobie, która ze względu na wiek nie posiada zdolności do pracy zarobkowej.

ZUS - ile można dorobić do emerytury

Emerytura lub renta ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli obecnie 3404,70 zł, natomiast ulega zawieszenie w przypadku, gdy przychód przekracza 130%, czyli 6322,90 zł. Dane o przeciętnym wynagrodzeniu przedstawiane są przez Główny Urząd Statystyczny za ostatni kwartał kalendarzowy. Kwoty te uległy podwyższeniu w stosunku do poprzedniego kwartału o około 200 zł. Zmiany są powodem do niepokoju emerytów i rencistów, natomiast powodem do zadowolenia pracowników, ponieważ o tyle przeciętnie wzrosło ich wynagrodzenia.

Od tych wytycznych przysługuje kilka wyjątków, limit nie dotyczy osób, które ukończyły powszechny wiek emerytalny, mają prawo do emerytury częściowej, lub którym przysługuje prawo do renty inwalidy wojennego lub wojskowego. 

Ile można dorobić do emerytury policyjnej

Osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę, na przykład policjanci, muszą poinformować ZUS o dodatkowych dochodach, a jeśli tego nie zrobią, są zobowiązane do zwrócenia nienależnie pobranych świadczeń. Aby tego uniknąć, lepiej poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o prognozowanych dochodach.

 - Obowiązek informowania ZUS o dorabianiu mają te osoby, które jeszcze nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego bez względu na to, czy pracują na etat, czy tylko zlecenie lub dzieło. W zależności od tego, jak wysoki jest ich dochód, ZUS okresowo zmniejszy kwotę wypłacanego świadczenia lub zawiesi jego wypłatę - mówi urzędniczka jednego z oddziałów ZUS.

Jeśli chodzi o byłych policjantów to ponowne przyjęcie funkcjonariusza do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, lub Służbie Więziennej lub powołania emeryta do zawodowej służby wojskowej, powoduje zawieszenie jego zaopatrzenia emerytalnego. A funkcjonariusz, który dorabia do emerytury, musi się liczyć ze zmniejszeniem swojej emerytury na podobnych zasadach, jak każdy inny.

ZOBACZ TAKŻE NA PIKIO.PL:

  1. Jakie kwiaty sadzić na wiosnę? Pierwsze prace w ogrodzie już się zaczynają
  2. Jak i do kiedy wypełnić PIT? Wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu
  3. Ile zarabia agent ubezpieczeniowy? Pensje w branży nie rozpieszczają
  4. Kto może liczyć na emerytury pomostowe? O co w nich chodzi i ile wynoszą?
  5. Ból brzucha: co oznacza, kiedy boli z lewej strony? Co kiedy boli w okolicy pępka?
Następny artykuł
Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj pikio.pl na: Google News