Ile kosztuje ślub cywilny w plenerze? Wstrząsająca cena

Ile kosztuje ślub cywilny w plenerze? Wstrząsająca cena Źródło: Pixabay/VladBitte

Ile kosztuje ślub cywilny w urzędzie, a ile w plenerze? Nie wszyscy decydują się na ślub kościelny (konkordatowy). Powody ku temu bywają różne. Czasem jest to brak wiary jednej ze stron bądź wiara odmienna, choć w dobie ślubów jednostronnych ateizm nie jest już tak poważną przeszkodą. Również, jeśli jeden z przyszłych małżonków ma już za sobą ślub w kościele, o ile nie stwierdzono nieważności małżeństwa, nie będzie mógł zawrzeć go ponownie.

Ile kosztuje ślub cywilny i jak wygląda jego przebieg? Czy o zawarciu związku małżeńskiego wiesz już wszystko? Myśląc o ślubie pierwszą decyzją, którą trzeba podjąć, to - jaki? W Polsce bowiem możemy zawrzeć związek małżeński przed urzędnikiem stanu cywilnego, ta możliwość przysługuje obywatelom od 1993 roku.

W lipcu tego samego roku zaczął również obowiązywać konkordat, czyli międzynarodowa umowa między naszym państwem a Stolicą Apostolską, która reguluje pozycję Kościoła katolickiego w kraju. Zawarte są w niej postanowienia, dotyczące właśnie ważności małżeństw sakramentalnych oraz innych spraw państwowo-kościelnych. Dzięki konkordatowi, po wypełnieniu odpowiednich formalności, związek małżeński zawarty w kościele jest ważny w świetle przepisów polskiego prawa, jest to wyznaniowy ślub konkordatowy.

Ile kosztuje ślub cywilny?

Aby można było zawrzeć związek małżeński, narzeczeni powinni być pełnoletni. Choć i od tej reguły jest pewne odstępstwo. Jedynie w przypadku kobiet, które ukończyły 16. rok życia, za pozwoleniem sądu, małżeństwo może zostać zawarte przed pełnoletnością. Osoby chcące sformalizować swój związek nie mogą być ze sobą spokrewnione, ani spowinowacone w linii prostej (w przypadkach spowinowacenia, w wyjątkowych sytuacjach zgodę musi wyrazić sąd).

Również osoby, które pozostają w stosunku adopcji, nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego oraz osoby ubezwłasnowolnione i pozostające już w innym sformalizowanym związku. W przypadku ludzi z chorobami psychicznymi oraz niedorozwojem umysłowym zgodę na ślub musi wyrazić sąd.

To piękne wydarzenie odbywa się w uzgodnionym z wyprzedzeniem terminie i miejscu. Przyszli małżonkowie i ich świadkowie muszą wylegitymować się przed urzędnikiem, gdyż ten jest zobowiązany potwierdzić ich tożsamość. Uroczystość to z definicji zgodne oświadczenie woli przed urzędnikiem państwowym.

Młodzi przysięgają przed światkami: "Świadomy/a praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z… (imię i nazwisko) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby małżeństwo nasze było zgodne, szczęśliwe i trwałe". Po tych słowach wkładają sobie nawzajem obrączki i podpisują akt małżeństwa oraz wybierają nazwisko, każda ze stron może pozostać przy swoim dotychczasowym nazwisku lub przyjąć nazwisko współmałżonka.

Koszty ślubu cywilnego wahają się między 134 a 1600 zł. Oczywiście decydując się na ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego, musimy liczyć się z większymi wydatkami z powodu, chociażby wynajmu mebli, czy dostosowania określonego miejsca, tak aby zapewnić wygodę gościom i uroczysty wydźwięk wydarzenia.

Ile kosztuje ślub cywilny w urzędzie, ile w plenerze?

Gdzie możemy wziąć ślub cywilny? Oczywiście w Urzędzie Stanu Cywilnego, w przygotowanej na tę okazję sali lub w innym miejscu poza urzędem. Ślub możemy wziąć w malowniczych okolicznościach przyrody, gdzieś w plenerze, ale też w szpitalu, więzieniu, czy własnym domu. Ważne, aby miejsce to gwarantowało bezpieczeństwo uczestników uroczystości i żeby wpisywało się w powagę sytuacji. Warto dobrze przemyśleć, gdzie chce się zawrzeć małżeństwo, ponieważ powyższe warunki nie są zwykłymi frazesami. Jeżeli kierownik USC uzna, że wybrane przez nas miejsce nie spełnia określonych wytycznych, może odmówić udzielenia ślubu.

Jakie są dokładne koszty obu rodzajów ślubu? Za co będziemy musieli dopłacić?

 • Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeńskiego wynosi 84 zł
 • W przypadku rozwodu lub śmierci poprzedniego małżonka jednej z osób, potrzebny będzie skrócony odpis aktu małżeństwa z informacją o rozwodzie lub odpis aktu zgonu. Dokument taki potwierdza brak przeciwwskazań do ponownego zawarcia związku małżeńskiego, a zapłacimy za niego 22 zł.
 • Zaświadczenie potrzebne do zawarcia małżeństwa przez obywateli Polski za granicą kosztować będzie 38 zł.
 • Termin oczekiwania na ślub trwa średnio w granicach miesiąca, ale jeśli koniecznie chcemy skrócić czas oczekiwania, musimy dopłacić 39 zł.
 • Opłata za oprawę muzyczną uroczystości zależy od USC i wynosi 50-200 zł.
 • Jeśli jeden z przyszłych małżonków nie mówi w języku polskim, konieczna będzie usługa tłumacza przysięgłego - ok. 200 zł.
 • Jeśli decydujemy się na ślub poza USC, będziemy zmuszeni wnieść opłatę w wysokości 1000 zł. Odstępstwem są sytuacje zagrożenia życia lub zdrowia, bądź pozbawienia wolności. Jeśli ślub musi odbyć się w szpitalu lub więzieniu, opłata nie jest pobierana.

 1. Ile dać na ślub? Z weselem lub bez - jest różnica
 2. Suknia ślubna - prosta, z koronką, krótka czy zwiewna?
 3. Suknia ślubna - cena. Ile kosztuje nowa, ile używana?
 4. Sukienki na ślub cywilny. Inne niż na ślub kościelny?
 5. Ile zarabia fotograf ślubny? W Polsce się to opłaca
Następny artykuł
0 Skomentuj

Który Mikołaj Krawczyk cię urzekł?

Komentarze 0

Ocena artykułu