Na początek kwietnia zaplanowano kilka eksmisji na bruk z udziałem dzieci. Będą one niestety zgodne z obowiązującym prawem i będą wymagały od działaczy Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej nadzwyczajnych działań. Czy wyrzucanie ludzi na bruk, a zwłaszcza dzieci jest zgodne z Konstytucją? Z pewnością nie, ale jak dotychczas Trybunał Konstytucyjny tej sytuacji nie uzdrowił. Wydał natomiast wiele orzeczeń wyrażających wielką troskę o przestrzeganie prawa własności i prawa do „godziwego zysku”.

Komisja Wenecka ustaliła, że osłabienie roli Trybunału Konstytucyjnego do jakiego doprowadził PiS zagrozi praworządności i przestrzeganiu praw człowieka. Nie podzielam tego poglądu. Sędziowie Trybunału nigdy nie byli niezależnymi ekspertami, obiektywnymi arbitrami, lecz czynnymi graczami politycznymi. A ich werdykty odzwierciedlały raczej ich poglądy polityczne niż jakieś nadrzędne reguły stanowienia prawa. Pomysł, że społeczeństwo wybierze rządzących, ci uchwalą prawo, którego wyborcy oczekują, a panowie w togach je arbitralnie zablokują jest wysoce niedemokratyczny.

Partia rządząca przygotowując się do dokonania na życzenie obywateli głębokich zmian w naszym systemie społeczno-gospodarczym mogła się obawiać, że opozycja użyje Trybunału Konstytucyjnego jako elementu skutecznie te zmiany paraliżującego. Stając na straży nie tyle Konstytucji co przywilejów podatkowych zagranicznych korporacji i warstw społecznie uprzywilejowanych.

Wiele z tych zmian, takich jak choćby minimalna stawka godzinowa za pracę, podatek bankowy czy podatek obrotowy od korporacji handlowych postulowano wcześniej i zawsze władza powoływała się na niezgodność takich zmian z obowiązującym porządkiem prawnym a nawet Konstytucją.

Jest więc moim zdaniem tak, że demokracja ma się dobrze wtedy kiedy władza realizuje oczekiwania obywateli, którzy ją wybierali. Gdyby Trybunał miał zablokować ich realizację, byłoby to ze szkodą dla demokracji właśnie.

Program Prawa i Sprawiedliwości jest w wielu aspektach lewicowy i postępowy. Neoliberalna opozycja wie, że jego realizacja z pewnością umocni poparcie dla PiS. Dlatego tak wiele sobie obiecuje po naciskach międzynarodowych. Poziom histerii jest taki, że tylko patrzeć jak opozycja wezwie Zachód do zastosowania wobec Polski sankcji gospodarczych, żeby odsunąć od władzy Jarosława Kaczyńskiego.

A przecież nic się nie stało. Obie zwalczające się strony majstrowały przy Trybunale i wygrała ostatecznie ta, która dostała większe poparcie wyborcze co jej dało większe pole do manipulacji. Nie ograniczono u nas zasady niezawisłości sądów, tylko ukrócono kompetencje super sądu, który wchodził w kompetencje władzy ustawodawczej.

...

Zobacz również